Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku. Ročník I, č. 1 (11)( pavel.janacek)
Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha

Majoritní vydavatel: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz

Šéfredaktorka: Jana Vodehnalová (film)
Tajemnice redakce: Žaneta Procházková (události)
Editor: Michal Děd

Redakce: Jana Bachová (reportáže), Marek Janosik-Bielski (literární historie), Markéta Kozáková (recenze), Jiří Růžička (zábavní příloha), Vendula Trnková, Zdeněk Zárybnický

Toto číslo vyšlo 31. 5. 2004.
All rights reserved
Reg. č. MK ČR E 15220

(24. 8. 2004, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-622


Ročník I, č. 3 (13)


pavel.janacek
Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz
Šéfredaktorka: Veronika Kredbová
Tajemnice redakce: Jana Lněničková
Editor: Štěpánka Pašková
Jazyková redakce: Miroslava Kazdová
Redakce: Anna Bečvářová (recenze), Jana Lněničková (zábavní příloha), Miroslava Kazdová (reportáže), Veronika Kredbová (literární historie), Štěpánka Pašková (divadlo & film & hudba & umění), Žaneta Procházková, Zdeněk Zárybnický, Jana Bachová, Marek Janosik-Bielski, Eliška Stehlíková, Jana Vodehnalová
Toto číslo vyšlo 10. 1. 2005.
All rights reserved
Reg. č. MK ČR E 15222
(19. 11. 2004, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-758


Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku


pavel.janacek
Ročník I, č. 2 (12)
Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha

Majoritní vydavatel: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz
Šéfredaktorka: Jana Vodehnalová (film)
Tajemnice redakce: Žaneta Procházková (události)
Editor: Štěpánka Pašková
Jazyková redakce: Marek Janosik-Bielski
Redakce: Jana Bachová (reportáže), Marek Janosik-Bielski (literární historie), Zdeněk Zárybnický, Veronika Kredbová, Anna Bečvářová, Jana Lněničková, Miroslava Kazdová, Eliška Stehlíková
Toto číslo vyšlo 8. 11. 2004 (internetová verze) a 15. 11. 2004 (tištěná verze).
All rights reserved
Reg. č. MK ČR E 15220
(19. 11. 2004, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-759


Tiráž 6/16


pavel.janacek
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku Ročník I, č. 6 (16)
Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz
Šéfredaktorka: Veronika Kredbová
Tajemnice redakce: Jana Lněničková
Editor: Štěpánka Pašková
Jazyková redakce: Miroslava Kazdová
Redakce: Anna Bečvářová (recenze), Lenka Dombrovská Slívová (lds), Helena Hollová, Miroslava Kazdová (reportáže), Veronika Kloboučková (vir), Veronika kredbová (vek), Jana Lněničková (zábavní příloha), Štěpánka Pašková (pš) (divadlo - film - hudba - umění), Žaneta Procházková
Toto číslo vyšlo 30. 5. 2005.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(26. 4. 2005, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1023


Tiráž 1/17


pavel.janacek
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku Ročník II, č. 1 (17)

Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz

Šéfredaktorka: Lenka Dombrovská Slívová

Editor: Štěpánka Pašková

Jazyková redakce: Miroslava Kazdová

Redakce: Veronika Kredbová, Jana Lněničková, Miroslava Kazdová, Štěpánka Pašková, Tereza Verecká, Erika Kastnerová, Markéta Jindřichová, Kateřina Čopjaková, Helena Hollová

Toto číslo vyšlo 21. 11. 2005.

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222(27. 4. 2005, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1030


Tiráž k č. 21 (1/2006-07)


Redakce
( pavel.janacek)
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník III, č. 1 (21)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mail LitENek: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Mariana Bernasová, Lucie Břinková, Zuzana Hajíčková, Anna Holmanová, Jan Hron, Jana Kácovská, Monika Krajčovičová, Dominika Pospíšilová, Helena Sellnerová, Milan Souček
Toto číslo LitENek vyšlo 30. 10. 2006.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(4. 11. 2006, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1727


Tiráž k č. 22 (2/2006-07)


Redakce
( milan.soucek)
Redakce
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník III, č. 2 (22)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mail LitENek: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Šéfredaktor: Milan Souček. Editor: Jan Hron. Jazykové redaktorky: Dominika Pospíšilová, Kateřina Kozmová. Tajemnice: Zuzana Hajíčková. Redaktoři: Mariana Bernasová, Lucie Břinková, Anna Holmanová, Jana Kácovská, Monika Krajčovičová, Helena Sellnerová.
Toto číslo LitENek vyšlo 30. 11. 2006.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(22. 11. 2006, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1776


Tiráž k č. 24 (4/2006-07)


Redakce LitENek
( milan.soucek)
Redakce
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník III, č. 4 (24)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mail LitENek: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Anna Holmanová, Jana Kácovská, Lucie Břinková, Karolína Demelová, Milan Souček, Zuzana Hajíčková, Dana Jará, Barbora Klimtová, Stefan Segi, Helena Sellnerová, Ivona Turinská, Petra Halbichová, Šárka Vlasáková, Kristýna Horáčková, Veronika Kotrchová, Monika Krajčovičová, Kateřina Kozmová, Renata Hladná.
Toto číslo LitENek vyšlo 2. 4. 2007.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(26. 3. 2007, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1917


Tiráž k č. 26 (6/2006-07)


Redakce LitENek
( milan.soucek)
Redakce
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník III, č. 6 (26)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mail LitENek: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Anna Holmanová (téma čísla), Jana Kácovská (publicistika), Lucie Břinková, Karolína Demelová (kulturní rubrika), Milan Souček, Zuzana Hajíčková, Dana Jará, Barbora Klimtová, Stefan Segi, Helena Sellnerová, Ivona Turinská, Petra Halbichová (studentská studie), Šárka Vlasáková (rozhovor), Kristýna Horáčková (recenze), Veronika Kotrchová, Monika Krajčovičová, Kateřina Kozmová, Renata Hladná.
Toto číslo LitENek vyšlo 2007.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(21. 5. 2007, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1975


Tiráž k č. 27


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník IV., č. 1 (27)
Vychází zhruba 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka, kulturní rubrika), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Veronika Kloboučková (téma), Kristýna Horáčková (recenze), Ina Marešová (publicistika), Stefan Segi (studentská studie), Barbora Klimtová (korektorka), Vilma Manová (korektorka), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Markéta Holanová, Kateřina Lundáková, Helena Sellnerová, Ema Stašová, Lucie Břinková, Marie Iljašenková, Petra Halbichová.
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s Ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Martina Nováková
Toto číslo LitENek vyšlo 20. 11. 2007 s podporou Studentské rady FF UK.


All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222


(31. 10. 2007, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2024


Tiráž k č. 28


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
LitENky
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník IV., č. 2 (28)
Vychází zhruba 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Veronika Kloboučková (téma, korektorka), Kristýna Horáčková (recenze), Stefan Segi (kultura), Ina Marešová (publicistika), Kateřina Lundáková (studentská studie), Barbora Klimtová (korektorka), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Vilma Manová, Markéta Holanová, Helena Sellnerová, Ema Stašová, Lucie Břinková, Marie Iljašenková, Petra Halbichová.
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s Ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Jan Pelíšek
Toto číslo LitENek vyšlo 17. 12. 2007.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222(30. 11. 2007, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2061


Tiráž k č. 29


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník IV., č. 3 (29)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Petra Halbichová (téma), Kristýna Horáčková (recenze), Stefan Segi (kultura), Ema Stašová (publicistika), Kateřina Lundáková (studentská studie), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Markéta Holanová (editorka), Kateřina Kubová (korektorka), Štěpán Sirovátka (korektor), Veronika Kratochvílová, Filip Válek, Ina Marešová.
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s Ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Erika Knoppová
Toto číslo LitENek vyšlo 17. 3. 2008.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(29. 2. 2008, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2097


Tiráž k č. 30


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník IV., č. 4 (30)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Petra Halbichová (téma), Kristýna Horáčková (recenze), Stefan Segi (kultura), Ema Stašová (publicistika), Kateřina Lundáková (studentská studie), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Markéta Holanová (editorka), Kateřina Kubová (korektorka), Štěpán Sirovátka (korektor), Veronika Kratochvílová, Filip Válek, Ina Marešová.
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s Ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Jan Kříbek
Toto číslo LitENek vyšlo 17. 3. 2008.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(31. 3. 2008, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2140


Tiráž k č. 31–32


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník IV., č. 5–6 (31–32)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Petra Halbichová (téma), Kristýna Horáčková (recenze), Stefan Segi (kultura), Ema Stašová (publicistika), Kateřina Lundáková (studentská studie), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Markéta Holanová (editorka), Kateřina Kubová (korektorka), Štěpán Sirovátka (korektor), Veronika Kratochvílová, Filip Válek, Ina Marešová.
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: XY
Toto číslo LitENek vyšlo 17. 3. 2008.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(28. 4. 2008, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2186


Tiráž k č. 33


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník V., č. 1 (33)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Ina Marešová (téma), Vladimíra Staňková (recenze), Olga Pavlova (umění), Ivana Bartošová (publicistika), Helena Povolná (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Markéta Holanová (editorka), Barbora Krucká (korektorka), Eva Levorová (korektorka), Stefan Segi, Sara Arnstein, Simona Drtinová, Andrea Fiřtíková, Simona Fischerová, Jakub Jehlička, Jindřiška Návarová, Sabine Smitko, Jana Spálenková, Ema Stašová, Jitka Šofratová

Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Vojtěch Říha (Sudeten type)
Toto číslo LitENek vyšlo 24. 11. 2008
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(5. 11. 2008, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2244


Tiráž k č. 34-35


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník V., č. 2-3 (34-35)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Ina Marešová (téma), Vladimíra Staňková (recenze), Olga Pavlova (umění), Ivana Bartošová (publicistika), Helena Povolná (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Markéta Holanová (editorka), Barbora Krucká (korektorka), Eva Levorová (korektorka), Stefan Segi, Sara Arnsteinová, Simona Drtinová, Andrea Fiřtíková, Simona Fischerová, Jakub Jehlička, Jindřiška Návarová, Sabine Smitko, Jana Spálenková, Ema Stašová, Jitka Šafratová
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Jan Novák
Toto číslo LitENek vyšlo 12. 1. 2009
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 2-3 (34-35), 12. 1. 2009.
(14. 12. 2008, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2321


Tiráž k č. 36


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník V., č. 4 (36)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Stefan Segi (zástupce šéfredaktorky), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Ondřej Hanus (téma), Vladimíra Staňková (recenze), Olga Pavlova (umění), Eva Levorová (publicistika), Jakub Jehlička (studentská studie), Denisa Garciová (editorka, tajemnice), Eva Haderková (korektorka), Barbora Krucká (korektorka), Ema Stašová (editorka internetového vydání), Sára Arnsteinová, Ivana Bartošová, Simona Drtinová, Andrea Fiřtíková, Markéta Holanová, Pavlína Hubková, Andrea Knotková, Ina Marešová, Ludmila Pechová, Ivana Řezníková, Sabine Smitko, Jitka Šafratová
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Jan Novák
Toto číslo LitENek vyšlo 6. 4. 2009
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(23. 3. 2009, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2395


Tiráž k č. 37-38


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník V., č. 5-6 (37-38)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Stefan Segi (zástupce šéfredaktorky), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Ondřej Hanus (téma), Vladimíra Staňková (recenze), Olga Pavlova (umění), Eva Levorová (publicistika), Jakub Jehlička (studentská studie), Denisa Garciová (editorka, tajemnice), Ema Stašová (editorka internetového vydání), Eva Haderková (korektorka), Barbora Krucká (korektorka), Sára Arnsteinová, Ivana Bartošová, Simona Drtinová, Andrea Fiřtíková, Markéta Holanová, Pavlína Hubková, Andrea Knotková, Ina Marešová, Ludmila Pechová, Ivana Řezníková, Sabine Smitko, Jitka Šafratová
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: XY
Toto číslo LitENek vyšlo 11. 5. 2009
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(21. 4. 2009, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2461


Tiráž k č. 39


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník VI., č. 1 (39)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Stefan Segi (zástupce šéfredaktorky), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Gabriela Romanová (rozhovor), Eva Haderková (téma), Denisa Garciová (recenze), Olga Pavlova (umění), Markéta Böhmová (publicistika), Kateřina Kubová (studentská studie), Markéta Holanová (editorka), Hana Bednářová (editorka, korektorka), Magdaléna Hanušová (korektorka), Helena Özörencik (korektorka), Ema Stašová (editorka internetového vydání), Barbora Biňovcová, Jan Duhajský, Jan Dušek, Andrea Fiřtíková, Hana Hudečková, Dominik Melichar, Petr Nagy, Ludmila Pechová, Kamila Šafratová, Barbora Ševčíková, Hana Vildová, Klára Zindulková.
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: XY
Toto číslo LitENek vyšlo 9. 11. 2009
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222


(25. 10. 2009, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2537


Tiráž k č. 41


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník VI., č. 3 (41)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Stefan Segi (zástupce šéfredaktorky), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Gabriela Romanová (rozhovor), Eva Haderková (téma), Denisa Garciová (recenze), Olga Pavlova (umění), Markéta Böhmová (publicistika), Kateřina Kubová (studentská studie), Markéta Holanová (editorka), Hana Bednářová (editorka, korektorka), Magdaléna Hanušová (korektorka), Helena Özörencik (korektorka), Ema Stašová (editorka internetového vydání), Barbora Biňovcová, Jan Duhajský, Jan Dušek, Andrea Fiřtíková, Agata Hauerová, Hana Hudečková, Sophie Henriette Košťál, Dominik Melichar, Petr Nagy, Ludmila Pechová, Kamila Šafratová, Barbora Ševčíková, Hana Vildová, Klára Zindulková.
Grafická úprava, sazba: Stefan Segi
Toto číslo LitENek vyšlo 12. 1. 2010
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222


(2. 1. 2010, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2651


Tiráž k č. 40


Redakce LitENek
( karolina.demelova)
Ročník VI., č. 2 (40)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Stefan Segi (zástupce šéfredaktorky), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Gabriela Romanová (rozhovor), Eva Haderková (téma), Denisa Garciová (recenze), Olga Pavlova (umění), Markéta Böhmová (publicistika), Kateřina Kubová (studentská studie), Markéta Holanová (editorka), Hana Bednářová (editorka, korektorka), Magdaléna Hanušová (korektorka), Helena Özörencik (korektorka), Ema Stašová (editorka internetového vydání), Barbora Biňovcová, Jan Duhajský, Jan Dušek, Agata Hauerová, Hana Hudečková, Sophie Henriette Košťál, Veronika Kratochvílová, Dominik Melichar, Petr Nagy, Ludmila Pechová, Kamila Šafratová, Barbora Ševčíková, Hana Vildová, Klára Zindulková.


Grafická úprava, sazba: Jan Řada
Toto číslo LitENek vyšlo 4. 1. 2010
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(5. 1. 2010, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2655


Tiráž k č. 42


Redakce LitENek
( marketa.bohmova)
Ročník VI., č. 4 (42)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Haderková (zástupkyně šéfredaktorky, téma), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Olga Pavlova (publicistika), Barbora Ševčíková (publicistika), Eva Marková (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Hana Bednářová (editorka), Jan Dušek (korektor), Markéta Jakešová (korektorka), Radka Mačugová (korektorka), Klára Prchlíková (korektorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Šárka Adamovičová, Barbora Biňovcová, Majka Doms, Karolína Demelová, Agata Hauerová, Michaela Kašičková, Martina Kaushiková, Eva Levorová, Barbora Majerová, Petr Nagy, Ludmila Pechová, Hana Vildová, Vladimíra Staňková.


Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová
Toto číslo LitENek vyšlo 29. 3. 2010
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222


Litenky č. 42 - čtení

Litenky č. 42 - čtení (zvětšit)


(22. 3. 2010, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2721


Tiráž k č. 43


Redakce LitENek
( marketa.bohmova)
Obálka LitENek č.43

Obálka LitENek č.43

Stačí jen nahlédnout

foto: Dominik Melichar
(přidal uživatel dominik.melichar)

Ročník VI., č. 5 (43)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Haderková (zástupkyně šéfredaktorky, téma), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Olga Pavlova (publicistika), Barbora Ševčíková (publicistika), Eva Marková (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Hana Bednářová (editorka), Jan Dušek (korektor), Markéta Jakešová (korektorka), Radka Mačugová (korektorka), Klára Prchlíková (korektorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Šárka Adamovičová, Barbora Biňovcová, Karolína Demelová, Majka Doms, Michaela Kašičková, Martina Kaushiková, Barbora Majerová, Petr Nagy, Hana Vildová.
Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová
Toto číslo LitENek vyšlo 21. 4. 2010
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222
(17. 4. 2010, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2768


Tiráž k č. 44


Redakce LitENek
( marketa.bohmova)
Ročník VI., č. 6 (44)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Haderková (zástupkyně šéfredaktorky, téma), Hana Bednářová (editorka), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Olga Pavlova (publicistika), Barbora Ševčíková (publicistika), Eva Marková (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Jan Dušek (korektor), Markéta Jakešová (korektorka), Radka Mačugová (korektorka), Klára Prchlíková (korektorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Šárka Adamovičová, Barbora Biňovcová, Karolína Demelová, Majka Doms, Michaela Kašičková, Martina Kaushiková, Barbora Majerová, Petr Nagy, Hana Vildová.


Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová
Toto číslo LitENek vyšlo 21.10. 2010
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

Obálka k č. 44

Obálka k č. 44 (zvětšit)

(26. 10. 2010, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2872


Tiráž k č. 45


Redakce LitENek
( marketa.bohmova)
Ročník VII., č. 1 (45)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Marková (zástupkyně šéfredaktorky), Katarína Gecelovská (tajemnice), Tereza Hýsková (editorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Markéta Havlová (téma), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Darina Jíchová (publicistika), Petr Nagy (kolbiště), Jana Olivová (studentská studie), Jana Bernerová (korektorka), Kateřina Frontzová (korektorka), Ludmila Pechová (korektorka), Kristýna Baštová, Jakub Hladík, Elena Chvojková, Martina Kaushiková, Radka Mačugová, Tomáš Pácalt, Klára Prchlíková, Klára Rynešová, Barbora Stehlíková, Dana Tregerová, Hana Vildová, Hana Voralová, Lucie Zinke, Nikola Žbirková.


Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová
Toto číslo LitENek vyšlo 1.11. 2010
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222
(27. 10. 2010, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2878


Tiráž k č. 46


Redakce LitENek
( marketa.bohmova)
Ročník VII., č. 2 (46)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Marková (zástupkyně šéfredaktorky), Katarína Gecelovská (tajemnice), Tereza Hýsková (editorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Markéta Havlová (téma), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Darina Jíchová (publicistika), Petr Nagy (kolbiště), Jana Olivová (studentská studie), Jana Bernerová (korektorka), Kateřina Frontzová (korektorka), Ludmila Pechová (korektorka), Kristýna Baštová, Jakub Hladík, Elena Chvojková, Martina Kaushiková, Radka Mačugová, Tomáš Pácalt, Klára Prchlíková, Klára Rynešová, Barbora Stehlíková, Dana Tregerová, Hana Vildová, Hana Voralová, Lucie Zinke, Nikola Žbirková.


Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová
Ilustrace na obálce: Gabriela Romanová
Toto číslo LitENek vyšlo 1.12. 2010
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222
(28. 11. 2010, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2934


Tiráž k č. 47


Redakce LitENek
( marketa.bohmova)
Ročník VII., č. 3 (47)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Marková (zástupkyně šéfredaktorky), Katarína Gecelovská (tajemnice), Tereza Hýsková (editorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Markéta Havlová (téma), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Darina Jíchová (publicistika), Petr Nagy (kolbiště), Jana Olivová (studentská studie), Jana Bernerová (korektorka), Kateřina Frontzová (korektorka), Ludmila Pechová (korektorka), Kristýna Baštová, Jakub Hladík, Elena Chvojková, Martina Kaushiková, Radka Mačugová, Tomáš Pácalt, Klára Prchlíková, Klára Rynešová, Barbora Stehlíková, Dana Tregerová, Hana Vildová, Hana Voralová, Lucie Zinke, Nikola Žbirková.


Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová
Ilustrace na obálce: Klára Zindulková


Toto číslo LitENek vyšlo 2. 3. 2011
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222, ISSN 1804-7300 (Print), ISSN 1804-7319 (On-line).
(3. 3. 2011, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2982


Tiráž k č. 48


Redakce LitENek
( marketa.bohmova)
Ročník VII., č. 4 (48)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Jakub Hladík (tajemník), Tereza Hýsková (editorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Dana Tregerová (rozhovor, fejeton), Markéta Havlová (téma), Klára Zindulková (recenze), Elena Chvojková (umění), Darina Jíchová (publicistika), Petr Nagy (kolbiště), Jana Olivová (studentská studie), Jana Bernerová (korektorka), Eva Marková (korektorka), Ludmila Pechová (korektorka), Filip Klouček, Radka Mačugová, Tomáš Pácalt, Lucie Zinke.


Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Štěpán Marko


Toto číslo LitENek vyšlo 8. 4. 2011
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222, ISSN 1804-7300.

(11. 4. 2011, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-3050


Tiráž k č. 51


Aneta Rebernaková
( aneta.rebernakova)
Tiráž
VIII. Ročník, č 1 (51)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek dostupné na http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce
Šéfredaktorka: Aneta Rebernaková
Zástupce šéfredaktorky: Lukáš Vlasák
Tajemnice: Dara Jíchová
Editorka: Silvie Strachotová
Editorka internetového vydání: Markéta Jakešová
Vedoucí rubrik
Rozhovor a Fejeton: Jana Hozová
Téma: Tereza Hýsková
Recenze: Klára Zindulková
Kolbiště a Scéna: Ladislav Vitouš
Studentská studie: Anna Doupovcová
Redaktoři: Dominik Melichar, Eva Marková
Korektorky: Anna Doupovcová, Jana Hozová, Markéta Jakešová


Grafická úprava, sazba:
Ilustrace na obálce:


Toto číslo LitENek vyšlo . . 2011
All rights reserved Reg. Č. MK ČR E 15222, ISSN 1804-7300.


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 8, č. 1 (51), 30. 11. 2011.

(25. 10. 2011, 12:00)

článek na adrese: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-3088


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek