WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 26 (6/2006-07)

Redakce LitENek

Redakce

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku

Ročník III, č. 6 (26)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:

LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mail LitENek: litenky@centrum.cz

Redakce LitENek: Anna Holmanová (téma čísla), Jana Kácovská (publicistika), Lucie Břinková, Karolína Demelová (kulturní rubrika), Milan Souček, Zuzana Hajíčková, Dana Jará, Barbora Klimtová, Stefan Segi, Helena Sellnerová, Ivona Turinská, Petra Halbichová (studentská studie), Šárka Vlasáková (rozhovor), Kristýna Horáčková (recenze), Veronika Kotrchová, Monika Krajčovičová, Kateřina Kozmová, Renata Hladná.

Toto číslo LitENek vyšlo 2007.

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(21. 5. 2007, 12:00, přidal uživatel milan.soucek)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek