WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Ročník I, č. 3 (13)

Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání: http://litenky.ff.cuni.cz


Majoritní vydavatel: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz

Šéfredaktorka: Veronika Kredbová

Tajemnice redakce: Jana Lněničková

Editor: Štěpánka Pašková

Jazyková redakce: Miroslava Kazdová

Redakce: Anna Bečvářová (recenze), Jana Lněničková (zábavní příloha), Miroslava Kazdová (reportáže), Veronika Kredbová (literární historie), Štěpánka Pašková (divadlo & film & hudba & umění), Žaneta Procházková, Zdeněk Zárybnický, Jana Bachová, Marek Janosik-Bielski, Eliška Stehlíková, Jana Vodehnalová

Toto číslo vyšlo 10. 1. 2005.

All rights reserved

Reg. č. MK ČR E 15222

(19. 11. 2004, 12:00)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek