WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž 6/16

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku Ročník I, č. 6 (16)

Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz

Šéfredaktorka: Veronika Kredbová

Tajemnice redakce: Jana Lněničková

Editor: Štěpánka Pašková

Jazyková redakce: Miroslava Kazdová

Redakce: Anna Bečvářová (recenze), Lenka Dombrovská Slívová (lds), Helena Hollová, Miroslava Kazdová (reportáže), Veronika Kloboučková (vir), Veronika kredbová (vek), Jana Lněničková (zábavní příloha), Štěpánka Pašková (pš) (divadlo - film - hudba - umění), Žaneta Procházková

Toto číslo vyšlo 30. 5. 2005.

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(26. 4. 2005, 12:00)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek