WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 48

Redakce LitENek

Ročník VII., č. 4 (48)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Jakub Hladík (tajemník), Tereza Hýsková (editorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Dana Tregerová (rozhovor, fejeton), Markéta Havlová (téma), Klára Zindulková (recenze), Elena Chvojková (umění), Darina Jíchová (publicistika), Petr Nagy (kolbiště), Jana Olivová (studentská studie), Jana Bernerová (korektorka), Eva Marková (korektorka), Ludmila Pechová (korektorka), Filip Klouček, Radka Mačugová, Tomáš Pácalt, Lucie Zinke.


Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha

Grafická úprava, sazba: Štěpán Marko


Toto číslo LitENek vyšlo 8. 4. 2011

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222, ISSN 1804-7300.

(11. 4. 2011, 12:00, přidal uživatel marketa.bohmova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek