WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 22 (2/2006-07)

Redakce

Redakce

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku

Ročník III, č. 2 (22)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:

LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mail LitENek: litenky@centrum.cz

Redakce LitENek: Šéfredaktor: Milan Souček. Editor: Jan Hron. Jazykové redaktorky: Dominika Pospíšilová, Kateřina Kozmová. Tajemnice: Zuzana Hajíčková. Redaktoři: Mariana Bernasová, Lucie Břinková, Anna Holmanová, Jana Kácovská, Monika Krajčovičová, Helena Sellnerová.

Toto číslo LitENek vyšlo 30. 11. 2006.

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(22. 11. 2006, 12:00, přidal uživatel milan.soucek)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek