WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 31–32

Redakce LitENek

Ročník IV., č. 5–6 (31–32)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:

LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz

Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Petra Halbichová (téma), Kristýna Horáčková (recenze), Stefan Segi (kultura), Ema Stašová (publicistika), Kateřina Lundáková (studentská studie), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Markéta Holanová (editorka), Kateřina Kubová (korektorka), Štěpán Sirovátka (korektor), Veronika Kratochvílová, Filip Válek, Ina Marešová.

Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha

Grafická úprava, sazba: XY

Toto číslo LitENek vyšlo 17. 3. 2008.

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(28. 4. 2008, 12:00, přidal uživatel karolina.demelova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek