WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 47

Redakce LitENek

Ročník VII., č. 3 (47)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Marková (zástupkyně šéfredaktorky), Katarína Gecelovská (tajemnice), Tereza Hýsková (editorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Markéta Havlová (téma), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Darina Jíchová (publicistika), Petr Nagy (kolbiště), Jana Olivová (studentská studie), Jana Bernerová (korektorka), Kateřina Frontzová (korektorka), Ludmila Pechová (korektorka), Kristýna Baštová, Jakub Hladík, Elena Chvojková, Martina Kaushiková, Radka Mačugová, Tomáš Pácalt, Klára Prchlíková, Klára Rynešová, Barbora Stehlíková, Dana Tregerová, Hana Vildová, Hana Voralová, Lucie Zinke, Nikola Žbirková.


Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová

Ilustrace na obálce: Klára Zindulková


Toto číslo LitENek vyšlo 2. 3. 2011

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222, ISSN 1804-7300 (Print), ISSN 1804-7319 (On-line).

(3. 3. 2011, 12:00, přidal uživatel marketa.bohmova)

Obrázky

LitENky č. 3/47

LitENky č. 3/47
foto: Dominik Melichar
(přidal uživatel dominik.melichar)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek