WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 36

Redakce LitENek

Ročník V., č. 4 (36)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:

LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz

Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Stefan Segi (zástupce šéfredaktorky), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Ondřej Hanus (téma), Vladimíra Staňková (recenze), Olga Pavlova (umění), Eva Levorová (publicistika), Jakub Jehlička (studentská studie), Denisa Garciová (editorka, tajemnice), Eva Haderková (korektorka), Barbora Krucká (korektorka), Ema Stašová (editorka internetového vydání), Sára Arnsteinová, Ivana Bartošová, Simona Drtinová, Andrea Fiřtíková, Markéta Holanová, Pavlína Hubková, Andrea Knotková, Ina Marešová, Ludmila Pechová, Ivana Řezníková, Sabine Smitko, Jitka Šafratová

Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha

Grafická úprava, sazba: Jan Novák

Toto číslo LitENek vyšlo 6. 4. 2009

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(23. 3. 2009, 12:00, přidal uživatel karolina.demelova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek