WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 33

Redakce LitENek

Ročník V., č. 1 (33)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:

LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz

Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Ina Marešová (téma), Vladimíra Staňková (recenze), Olga Pavlova (umění), Ivana Bartošová (publicistika), Helena Povolná (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Markéta Holanová (editorka), Barbora Krucká (korektorka), Eva Levorová (korektorka), Stefan Segi, Sara Arnstein, Simona Drtinová, Andrea Fiřtíková, Simona Fischerová, Jakub Jehlička, Jindřiška Návarová, Sabine Smitko, Jana Spálenková, Ema Stašová, Jitka Šofratová

Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha

Grafická úprava, sazba: Vojtěch Říha (Sudeten type)

Toto číslo LitENek vyšlo 24. 11. 2008

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(5. 11. 2008, 12:00, přidal uživatel karolina.demelova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek