WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž 1/17

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku Ročník II, č. 1 (17)

Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz

Šéfredaktorka: Lenka Dombrovská Slívová

Editor: Štěpánka Pašková

Jazyková redakce: Miroslava Kazdová

Redakce: Veronika Kredbová, Jana Lněničková, Miroslava Kazdová, Štěpánka Pašková, Tereza Verecká, Erika Kastnerová, Markéta Jindřichová, Kateřina Čopjaková, Helena Hollová

Toto číslo vyšlo 21. 11. 2005.

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(27. 4. 2005, 12:00)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek