WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 21 (1/2006-07)

Redakce

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku

Ročník III, č. 1 (21)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:

LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mail LitENek: litenky@centrum.cz

Redakce LitENek: Mariana Bernasová, Lucie Břinková, Zuzana Hajíčková, Anna Holmanová, Jan Hron, Jana Kácovská, Monika Krajčovičová, Dominika Pospíšilová, Helena Sellnerová, Milan Souček

Toto číslo LitENek vyšlo 30. 10. 2006.

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(4. 11. 2006, 12:00, přidal uživatel pavel.janacek)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek