WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 42

Redakce LitENek

Ročník VI., č. 4 (42)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:

LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Haderková (zástupkyně šéfredaktorky, téma), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Olga Pavlova (publicistika), Barbora Ševčíková (publicistika), Eva Marková (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Hana Bednářová (editorka), Jan Dušek (korektor), Markéta Jakešová (korektorka), Radka Mačugová (korektorka), Klára Prchlíková (korektorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Šárka Adamovičová, Barbora Biňovcová, Majka Doms, Karolína Demelová, Agata Hauerová, Michaela Kašičková, Martina Kaushiková, Eva Levorová, Barbora Majerová, Petr Nagy, Ludmila Pechová, Hana Vildová, Vladimíra Staňková.


Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová

Toto číslo LitENek vyšlo 29. 3. 2010

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222


Litenky č. 42 - čtení

Litenky č. 42 - čtení (zvětšit)

(22. 3. 2010, 12:00, přidal uživatel marketa.bohmova)

Obrázky

Litenky č. 42 - čtení

Litenky č. 42 - čtení
foto: Dominik Melichar
(přidal uživatel dominik.melichar)

Debata k článku

klara.zindulkova, 22 . 3 . 2010, 9:05
Pokud se nemejlím, vynechala jsi Hanu Vildovou.


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek