WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku. Ročník I, č. 1 (11)

Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha

Majoritní vydavatel: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz

Šéfredaktorka: Jana Vodehnalová (film)

Tajemnice redakce: Žaneta Procházková (události)

Editor: Michal Děd

Redakce: Jana Bachová (reportáže), Marek Janosik-Bielski (literární historie), Markéta Kozáková (recenze), Jiří Růžička (zábavní příloha), Vendula Trnková, Zdeněk Zárybnický

Toto číslo vyšlo 31. 5. 2004.

All rights reserved

Reg. č. MK ČR E 15220

(24. 8. 2004, 12:00, přidal uživatel pavel.janacek)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek