WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 44

Redakce LitENek

Ročník VI., č. 6 (44)

Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Haderková (zástupkyně šéfredaktorky, téma), Hana Bednářová (editorka), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Olga Pavlova (publicistika), Barbora Ševčíková (publicistika), Eva Marková (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Jan Dušek (korektor), Markéta Jakešová (korektorka), Radka Mačugová (korektorka), Klára Prchlíková (korektorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Šárka Adamovičová, Barbora Biňovcová, Karolína Demelová, Majka Doms, Michaela Kašičková, Martina Kaushiková, Barbora Majerová, Petr Nagy, Hana Vildová.


Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová

Toto číslo LitENek vyšlo 21.10. 2010

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222


Obálka k č. 44

Obálka k č. 44 (zvětšit)

(26. 10. 2010, 12:00, přidal uživatel marketa.bohmova)

Obrázky

Obálka k č. 44

Obálka k č. 44
ilustrace: Markéta Böhmová
(přidal uživatel marketa.bohmova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek