WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 27

Redakce LitENek

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku

Ročník IV., č. 1 (27)

Vychází zhruba 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:

LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz

Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka, kulturní rubrika), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Veronika Kloboučková (téma), Kristýna Horáčková (recenze), Ina Marešová (publicistika), Stefan Segi (studentská studie), Barbora Klimtová (korektorka), Vilma Manová (korektorka), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Markéta Holanová, Kateřina Lundáková, Helena Sellnerová, Ema Stašová, Lucie Břinková, Marie Iljašenková, Petra Halbichová.

Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s Ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha

Grafická úprava, sazba: Martina Nováková

Toto číslo LitENek vyšlo 20. 11. 2007 s podporou Studentské rady FF UK.


All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(31. 10. 2007, 12:00, přidal uživatel karolina.demelova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek