WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tiráž k č. 28

Redakce LitENek

LitENky

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku

Ročník IV., č. 2 (28)

Vychází zhruba 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha

Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz

Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa:

LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: litenky@centrum.cz

Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Veronika Kloboučková (téma, korektorka), Kristýna Horáčková (recenze), Stefan Segi (kultura), Ina Marešová (publicistika), Kateřina Lundáková (studentská studie), Barbora Klimtová (korektorka), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Vilma Manová, Markéta Holanová, Helena Sellnerová, Ema Stašová, Lucie Břinková, Marie Iljašenková, Petra Halbichová.

Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s Ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha

Grafická úprava, sazba: Jan Pelíšek

Toto číslo LitENek vyšlo 17. 12. 2007.

All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(30. 11. 2007, 12:00, přidal uživatel karolina.demelova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek