WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku

Ročník I, č. 2 (12)


Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha

Majoritní vydavatel: Pavel Janáček

Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz

Šéfredaktorka: Jana Vodehnalová (film)

Tajemnice redakce: Žaneta Procházková (události)

Editor: Štěpánka Pašková

Jazyková redakce: Marek Janosik-Bielski

Redakce: Jana Bachová (reportáže), Marek Janosik-Bielski (literární historie), Zdeněk Zárybnický, Veronika Kredbová, Anna Bečvářová, Jana Lněničková, Miroslava Kazdová, Eliška Stehlíková

Toto číslo vyšlo 8. 11. 2004 (internetová verze) a 15. 11. 2004 (tištěná verze).

All rights reserved

Reg. č. MK ČR E 15220

(19. 11. 2004, 12:00)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek