WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Všechny cesty vedou na internet

Chcete si otevřít český literární časopis na svém monitoru? Máte z čeho vybírat..
Petr Nagy

Internet v dnešní době představuje stále významnější publikační prostor s velkým množstvím potenciálních čtenářů, a tak není divu, že jeho možností hojně využívají i tuzemská literární periodika. Jejich působení na webové síti však nabývá různých podob a funkcí, které se zde pokusíme v krátkosti charakterizovat…


Předně je nutno vůbec definovat pojem „literární časopis“ – zatímco v oblasti tištěných periodik je takový úkol poměrně snadný, v oblasti elektronických médií se situace komplikuje. Internetové stránky typu iLiteratury (www.iliteratura.cz) totiž sice nabízejí texty z oblasti literární publicistiky, ale z hlediska formy (způsobu fungování) rozhodně nepatří mezi periodická média. Jaké druhy českých literárních magazínů tedy najdeme na internetu?


Jednu skupinu představují případy, kdy literární časopis existuje současně v tištěné podobě i na webové síti. Sem můžeme zařadit naprostou většinu periodik, jimž ekonomické a technické podmínky dovolují vycházet v papírové verzi – za všechny jmenujme alespoň časopisy Host (www.casopis.hostbrno.cz), Tvar (www.itvar.cz), Literární noviny (www.literarninoviny.cz) nebo koneckonců i naše LitENky (www.litenky.cz).

Další oblast tvoří časopisy, které mají pouze elektronickou podobu – a byly jako takové přivedeny na svět. Periodik tohoto charakteru je na internetu nemálo, ovšem mnohá z nich jen těžce hledají cestu k širšímu okruhu čtenářů – z toho důvodu také obvykle nezůstávají tematicky úzce vyhraněnými a svým obsahem překračují hranice „literárních časopisů“. Známějším příkladem takového periodika je třeba „kulturně společenský časopis na internetu“ Dobrá adresa (www.dobraadresa.cz).

Poslední nepočetná skupina obsahuje nezáviděníhodné případy, kdy literárnímu časopisu, vycházejícímu původně i v tištěné podobě, nezbývá z určitých (nejčastěji finačních) příčin jiná možnost než se stáhnout pouze na internet. Takový nešťastný osud potkal například časopis Aluze (www.aluze.cz), ale i známější periodika typu filmového magazínu Premiere.


Petr Nagy


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 6, č. 5 (43), 13.5. 2010.

(11. 4. 2010, 12:00, přidal uživatel petr.nagy)

Obrázky

České literární časopisy a internet

České literární časopisy a internet
ilustrace: Petr Nagy
(přidal uživatel petr.nagy)

Související články

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek