WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Svalnatá lýtka, bystré hlavy

Krásná těla a ušlechtilé duše hlavních hrdinů foglarovek
Hana Bednářová

Tvorba Jaroslava Foglara je zaměřena výhradně na dospívající hochy – jeho dílo se zdatnými předpubertálními chlapci jen hemží. Sousloví chlapecká literatura lze v jeho případě chápat vskutku homonymně: literatura chlapcům určená & literatura chlapcem produkovaná, neboť Foglar nikdy pořádně nedospěl. Senzacechtiví nenechavci si do Jestřábova vztahu ke klučičímu světu čas od času zarýpají. Vědí však, do čeho vůbec rýpou?


Foglar zasvětil celý svůj jednadevadesátiletý život práci s mládeží, šedesát let bez přestávky vedl skautský oddíl. Výchova chlapců k úctě k mravním hodnotám mu byla posláním. Předchozí dvě věty šustí papírem, stejně jako některé dialogy Jestřábových postav, zejména jsou-li vedeny v situacích, které svádějí k patetičnosti. Přesto jeho vliv na generace mladých čtenářů byl (a jakkoli upozaděn současnými autory a jejich dětskými hrdiny, stále je) obrovský. Samotný proces psaní o Foglarovi jeho vyznavače k jistému patosu a oslavnému tónu tedy přímo ponouká.

Jak se do národního kulturního povědomí dostaly literární postavy (Jan Tleskač), artefakty (Ježek v kleci) nebo činnosti (Modrý život) spisovatele, který většinu života prožil s maminkou, nenaučil se cizí jazyk a téměř nepřekročil hranice vlasti? Foglar vždy psal o tom, co sám dobře znal a co mohl prožít každý „obyčejný“ kluk. Dával tak svým čtenářům nejen příležitost ke ztotožnění se s hrdiny, ale též k přímému následování jejich chvályhodných činů. Právě jeho dokonalá znalost chlapeckého myšlení, v němž setrvával po celý život, zaručila jeho dílu takový čtenářský úspěch.

Mluvíme-li o dokonalosti, při četbě foglarovek si nelze nevšimnout vnitřní a vnější krásy hlavních hrdinů. Zářivým příkladem za všechny budiž Mirek Dušín, který se pro absenci negativních vlastností stal přímo literárním typem a s ironickým příznakem vstoupil do frazeologie. Ač bych tomu ráda věřila, pochybuji, že někdo takového statného mladíka s vytříbeným smyslem pro čest a pravdu kdy potkal. Přesto se nejedna dětské duše, odidealizovanou realitou neposkvrněná, snažila o jeho nápodobu. Vždyť: Podívejte na Mirka, jak krásně běží!

A je to tady. Opálená kůže, vyrýsované svaly, mrštná a ohebná těla – ovládaná ovšem mravně uvědomělým a stále se vzdělávajícím mozkem, tedy krásné a dobré, kalos kai agathos. Takoví jsou hrdinové, jejichž čisté přátelství tvoří specifikum foglarovek. Zrod, vývoj, překonání krize a slib věrného přátelství představují hlavní tematickou linii několika románů: Přístav volá, Když duben přichází či Chata v Jezerní kotlině. Zde se jedná o přátelství mezi dvojicemi chlapců; v případě Hochů od Bobří řeky nebo Dobrodružství v temných uličkách (souborný název pro stínadelskou trilogii) je vyzdvihována spíše pospolitost celých skupin a rovnoměrné přátelení každého s každým, případně přátelství dvou chlapců v rámci jedné větší skupiny (Pod junáckou vlajkou).

Nelze též opominout, že Foglarův klučičí svět abstrahuje od ženského prvku. Haha Bimbi a vontská parta Amazonek fungují spíše jako prvky běžného světa, kde se odehrává hlavní děj a který je obydlen i takovými zvláštními stvořeními, jako jsou ženy a dívky. V soukromém životě se ale spisovatel kontaktu s nimi nevyhnul a ani nevyhýbal, několik románků prodělal, ovšem nenechal se nikdy příliš dlouho rozptylovat od práce pro mládež.

Dosud se neobjevilo slovo erotika. Obávám se, že v případě foglarovek by nedopadlo na úrodnou půdu – jistě, freudovec se může opájet hledáním projekcí potlačených pudů ve slovesném díle, těší-li jej tato činnost. Foglara těšila spisovatelská a vychovatelská práce. Chlapce, objekty svého snažení, tedy v knihách zobrazoval s čirou, nezištnou, především pak ušlechtilou a neerotickou láskou, s jakou například umělecký řezbář hovoří o dřevě, malíř o barvách či bohemista o morfémech. Nazveme snad takové nadšence dendrofily, chromofily či gramatofily?


Hana Bednářová


Zapletal, M.: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Praha 2007.

(15. 5. 2010, 12:00, přidal uživatel hana.bednarova)

Obrázky

Rychlé šípy

Rychlé šípy
zdroj: in.ihned.cz
foto: Hana Bednářová
(přidal uživatel dominik.melichar)

Související články

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek