WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Škatulka jménem gay literatura

Je literatura „třetího pohlaví“ pouze panoptikem?
Olga Pavlova

Můžeme dnes mluvit o homosexuální literatuře jako o zvláštním druhu psaní, nebo je to jen snaha zvětšit počet umělých škatulek? A co by do ní případně patřilo? Pouze ti autoři, kteří mají z hlediska současné společnosti netradiční pohlavní život, nebo ti, co ve svých dílech popisují projevy nestandardizované lásky?


V dnešní Evropě se o homosexualitě a jejím uměleckém zobrazení mluví dost otevřeně, ale ne vždy tomu tak bylo. Pod tlakem tradic, především religiózních, byly projevy jiné lásky odsuzovány. Nemluvím zde o starověké kultuře a literatuře a jejím řeckořímském vlivu na evropskou civilizaci.

Ve slovanské literatuře se projevy homosexuality objevují méně než v západní. Někteří kritici nacházejí potlačenou homosexualitu v groteskním pohledu na svět u Gogola. Novější ruská literatura využila bisexuálního motivu k účelům nové postmoderní provokace. Vladimír Sorokin znázornil ženskou homosexualitu v románu Třicátá Marinina láska. Za prvního autenticky homosexuálního autora je pokládán Jevgenij Charitonov, který je dnes uctíván jako zakladatel ruské „gay kultury“.

V české literatuře lze nalézt více subtilnějších projevů homosexuálního cítění. Mnozí dodnes hltají prózu Karáska ze Lvovic. V poválečném vývoji celková nesvoboda přála literatuře „třetího pohlaví“ ještě méně. Jednou z prvních vlaštovek homosexuální prózy je Věra Linhartová a její „neutrální“ kalhotové role. V devadesátých letech vychází velmi otevřená poezie Svatavy Arnoštové a Jiřího Navrátila, který dost nezastřeně mluví o svém bisexuálním zážitku, nejprve pod pseudonymem Petr Dapit. Jiné chápání homosexuality lze nalézt u Viewegha, postavy gayů se v jeho Účastnících zájezdu stávají běžnou postavou pro znázornění komičnosti života.

Jakým směrem se bude vyvíjet česká homosexuální literatura, ukáže čas. Ale pořád není jasné, jestli je potřeba o tomto psaní mluvit jako literárním proudu, nebo jej přiřazovat k jiné beletrii o lidských osudech a vztazích. V tomto případě není důvod, aby se homosexuální zkušenost z písemnictví vyčleňovala.


Olga Pavlova


Václav Jamek: O prašivém houfci. Torst, Praha 2002.

(11. 5. 2010, 12:00, přidal uživatel olga.pavlova)

Obrázky

O prašivém houfci

O prašivém houfci
zdroj: torst.cz
foto: Olga Pavlova
(přidal uživatel dominik.melichar)

Související články

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek