WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Ministerstvo dělá boty!

Manifestace Za Česko kulturní
Eva Levorová

Ve středu 25. března od 18 hodin proběhla před Českým muzeem hudby v Karmelitské ulici manifestace svolaná iniciativou Za Česko kulturní. Akce předcházela zahájení Fóra pro kreativní Evropu – mezinárodní konference o významu kultury a výhodnosti jejího podporování.


Toho středečního večera panovalo nevlídné počasí – zima, občasný déšť. I přesto se odhady počtu zúčastněných pohybují od stovky po několik set. Já sama si odhadovat příliš netroufám – vím tolik, že prostranství před muzeem bylo malé, leč poměrně hustě zaplněné. Přesto bych se přiklonila spíše ke skromnějším číslům.

O problematice, jíž se věnovali jednotliví řečníci, jsme již psali v minulém čísle LitENek (viz článek Bez Tvaru, Hosta i Souvislostí). Proslovů se ujali například Robert Krumphanzl z nakladatelství Triáda, Terezie Pokorná z Revolver Revue či bývalá poslankyně Táňa Fischerová.

Demonstrovali vesměs umělci, literární publicisté a jinak umělecky zainteresovaní lidé. A podle toho akce vypadala. Kromě výtvarně nápaditě zpracovaných transparentů s nápisy jako „Ministerstvo dělá boty“ či „Welcome to Disneyland“ obcházeli zaplněné prostranství též nosiči alegorických figurín (jedna z nich například znázorňovala hlad umělců) a další figuríny byly vystaveny vpředu, ty znázorňovaly české politiky.

Celá akce byla pojata trochu jako happening a jako taková byla i zakončena – v duchu lidového označení ministerských chyb „botami“. Přihlížející byli organizátory vyzváni, aby si zuli jednu botu, zatančili si, pro zachování rovnováhy držíce se kolemstojících, na jedné noze a na závěr sundanou botou mrštili po papírových představitelích vlády. A skutečně, ač počasí nápadu nepřálo, mnozí byli ochotni risknout nachlazení a odhodlaně vrhali svou obuví v touze po kulturnějších zítřcích.

Nejednalo se o masovou akci, ale měla nápad a jasné myšlenky, a tak našla své příznivce. Díky za ni, díky za ně. (S tím, že někteří účastníci měli tendenci narušovat po oficiálním ukončení demonstrace následné zahájení Fóra pro kreativní Evropu, (snad) neměli organizátoři demonstrace nic společného.)


Eva Levorová


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 5-6 (37-38), 11. 5. 2009.

Záběr z demonstrace

Záběr z demonstrace

http://mam.ihned.cz

(17. 4. 2009, 12:00, přidal uživatel eva.levorova)

Související články

Debata k článku


Odkazy

© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek