WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Bez Tvaru, Hosta i Souvislostí

Literárním periodikům hrozí zánik
Ema Stašová

Patřím ke kavárenským čtenářům literárních periodik. Jde hlavně o ten rituál: vklouznu do kavárny, něco si objednám, protože se to musí, a hned nato sejmu ze zdi dřevěnou konstrukci svírající Ádvojku, Tvar nebo jinou minoritní tiskovinu. Pak se s naplňujícím pocitem dočasného intelektuálství nořím do recenzí, kritik a komentářů. Teď to vypadá, že o rauš intelektuálky přijdu. Ministerstvo kultury totiž razantně omezilo granty a literárním periodikům hrozí zánik.


Literární periodika jsou pro literaturu esenciální, neboť ji reflektují, hledají možnosti interpretace a zachovávají její kontinuitu. Na čtenáře kladou vysoké nároky, takže bohužel netrhají rekordy prodejnosti. Přes malé náklady si na sebe z prodeje nevydělají a finanční dary od soukromých sponzorů jsou jen nahodilé. Literární časopisy jsou proto odkázány na podporu státu (konkrétně Ministerstva kultury ČR), jež tvoří 50 – 70 % jejich příjmů.

Záměr snížit dotace literárních periodik o více než polovinu (z loňských 20 milionů na 9 milionů korun) ministerstvo na svém webu zdůvodňuje nadsazeností loňských grantů – teprve tento rok se prý rozdělovalo podle reálných možností. V každém rohu číhající světová krize oprávněnost tohoto argumentu zdánlivě umocňuje. Jenže nahlédneme-li do rozpočtu ministerstva kultury, chiméra se rozplyne: balík se zmenšil o pouhých 6 % (z 8,8 miliardy na 8,3 miliardy korun), rozdíl v grantu na periodika však činí 55 %. I matematickým antitalentům dojde, že přímá úměra tady nefunguje.

Až díky dopisu šéfredaktorů A2, Hostu, Revolver Revue, Souvislostí a Tvaru se o podivné ekonomice dozvěděla veřejnost. V listě primárně určeném ministru kultury Jehličkovi a grantové komisi se píše: „Literární časopisy stojí před zánikem. Ministerstvo kultury v letošním roce dramaticky snížilo dotace pro oblast literatury z loňských pouhých dvaceti milionů na likvidačních devět. Snížení už tak skromné podpory znamená pro časopisy nevyhnutelný konec. Vzhledem k tomu, že rozpočet MK ČR se nesnížil, nepovažujeme toto rozhodnutí za úsporné opatření, ale spíše za nepochopitelný útok na literaturu a živé umění obecně; nesrovnatelný s žádnou akcí ministerstva kultury po roce 1989.“

Sugestivní slova nezůstala bez odezvy. Odborná komise, v jejíž pravomoci je přerozdělení grantu jednotlivým projektům, odmítla zasedat, protože nenašla způsob, jak danou částku spravedlivě rozdělit, a vyzvala ministra Jehličku, aby grant zvýšil na úroveň blížící se předchozím letům.

A pak se stalo nečekané: k navýšení grantu z popudu ministra skutečně došlo, přislíbeny byly čtyři miliony navíc. Na webu ministerstva se objevila smířlivá tisková zpráva, v níž ministr vyslovuje naději, že „navýšení dá literárním časopisům v dnešní nejisté době určitou jistotu.“ Jehlička je učiněná chytrá horákyně. Peníze přidal, ale časopisům neulevil, což dokumentuje i komentář Tvaru: „Rozpočet na granty pro literární periodika, sborníky a akce, jako jsou literární festivaly, soutěže a čtení, se dostal z devíti milionů na třináct, máme se radovat a dát pokoj. Časopisy tedy neskončí v červnu, ale až v září.“ A Jan Vávra z A2 k tomu LitENkám sdělil: „Dosáhli jsme toho, že se částka „přes noc“ navýšila na 65 %. Tím nás ministerstvo zrovnoprávnilo s ostatními obory (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění), kterým plošně škrtla dotace o 35 %.“ Všechny umělecké sektory tedy dostanou stejně málo, v tom už lze spatřovat jakousi rovnoprávnost.

Miroslav Balaštík, šéfredaktor Hosta, navíc upozorňuje na váznoucí komunikaci s ministerstvem: „Žádnou oficiální zprávu jsme z ministerstva zatím nedostali. Že se částka zvýšila na třináct milionů, vím pouze z médií a oficiálně o tom nebyla vyrozuměna ani příslušná komise.“ Nejspíše se nelze divit, že MK ČR nereagovalo ani na prosbu LitENek, aby se k situaci vyjádřilo. Sledujme tedy pečlivě jeho internetové stránky (www.mkcr.cz), aby nám neunikla nějaká nová, zásadní informace.

Literární periodika se zatím budou připravovat na Fórum pro kreativní Evropu pořádané ministerstvem kultury ve dnech 25. – 27. března. Vzniká iniciativa Za Česko kulturní, která podle slov Petra Šrámka, redaktora Souvislostí, začne svou protestní činnost při této příležitosti. „Spojená literární periodika česká“ předloží Fóru další otevřený dopis, v němž se konstatuje: „České vlády dosud nikdy nesplnily slib daný voličům, že budou do kultury investovat jedno procento ze státního rozpočtu, legislativa její podporu nijak nezvýhodňuje a čeští politici živou kulturu čím dál víc ignorují.“ K listu připojila svůj podpis plejáda významných osobností, namátkou herečka Táňa Fischerová, ředitel Divadla v Celetné Jakub Špalek, režisérka a profesorka FAMU Věra Chytilová, profesor FAMU Edgar Dutka, profesor DAMU Přemysl Rut, rektor AMU Ivo Mathé, docent VŠUP Petr Babák, profesoři FF UK Petr Bílek, Jiří Holý a Miroslav Petříček či docent FF UP Olomouc Lubomír Machala. „Pokud ministr kultury nebude nadále komunikovat a peníze nenavýší na úroveň loňska, obrátíme se přímo na předsedu vlády a ministra financí,“ uzavírá plánovaný postup Balaštík.

„V atmosféře, kterou MK ČR nesmyslným snížením grantů vytvořilo, se časopis dělá velmi obtížně – nejen že záchranné činnosti spotřebují spousty energie, kterou by jinak redaktoři mohli vrhnout do práce na časopisu, ale každý z redaktorů se dostává i do jisté vnitřní nepohody,“ konstatuje Lubor Kasal z Tvaru. Bezútěšná je též situace A2, která před časem přišla o důležitého sponzora a musela snížit periodicitu z týdeníku na čtrnáctideník. „Finanční krize prakticky znemožňuje úspěšně žádat soukromé sponzory a z evropských peněz čerpat nemůžeme. Že se k tomu přidá ještě MK ČR, jsme netušili a opravdu se bojíme o svou existenci,“ podotýká Vávra. Do vnitřní nepohody se tak dostávám i já, jelikož je dost možné, že zatoužím-li v budoucnu po intelektuálním zážitku v kavárně, budu se muset spokojit s televizním programem.


Ema Stašová


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 4 (36), 16. 4. 2009.

(18. 3. 2009, 12:00, přidal uživatel ema.stasova)

Související články

Debata k článku

anonymní uživatel, 18 . 3 . 2009, 11:27
Článek skvělý, i když realita je dost smutná.

"něco si objednám, protože se to musí, (ČÁRKA)a hned nato sejmu ze zdi dřevěnou konstrukci svírající Ádvojku, Tvar nebo jinou minoritní tiskovinu."

"Nejdřív sonduju, zda nenarazím na příspěvek od některého z fakultních kolegů, a pak už se s naplňujícím pocitem dočasného intelektuálství nořím do recenzí, kritik a komentářů." To bych podepsala! :-)


Odkazy

© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek