WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Tiráž k č. 33 - Literární novinky

Tiráž k č. 33


Redakce LitENekRočník V., č. 1 (33)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Ina Marešová (téma), Vladimíra Staňková (recenze), Olga Pavlova (umění), Ivana Bartošová (publicistika), Helena Povolná (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Markéta Holanová (editorka), Barbora Krucká (korektorka), Eva Levorová (korektorka), Stefan Segi, Sara Arnstein, Simona Drtinová, Andrea Fiřtíková, Simona Fischerová, Jakub Jehlička, Jindřiška Návarová, Sabine Smitko, Jana Spálenková, Ema Stašová, Jitka Šofratová

Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Vojtěch Říha (Sudeten type)
Toto číslo LitENek vyšlo 24. 11. 2008
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(5. 11. 2008, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2008
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2244