WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Tiráž k č. 28 - Literární novinky

Tiráž k č. 28


Redakce LitENekLitENky
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník IV., č. 2 (28)
Vychází zhruba 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Veronika Kloboučková (téma, korektorka), Kristýna Horáčková (recenze), Stefan Segi (kultura), Ina Marešová (publicistika), Kateřina Lundáková (studentská studie), Barbora Klimtová (korektorka), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Vilma Manová, Markéta Holanová, Helena Sellnerová, Ema Stašová, Lucie Břinková, Marie Iljašenková, Petra Halbichová.
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s Ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Jan Pelíšek
Toto číslo LitENek vyšlo 17. 12. 2007.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222(30. 11. 2007, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2007
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2061