WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Zábavní příloha

DVĚ KRITICKÉ ETUDY NA TÉMA CIZÍ KŮŽE

Helena Kubů, Dorothea Patočková, Pavel Janáček
Publikované práce vznikly jako jeden ze seminárních úkolů v mém kurzu literární kritiky, zaměřeném na poznání stavu současného publicistického uvažování o české literatuře. První fáze kurzu byla věnována četbě a komentování historických úvah o literární kritice. Druhá četbě a komentování souboru recenzí, kritik a statí věnovaných Miloši Urbanovi a jeho románu Hastrman – tato druhá fáze byla zakončena vlastním psaním o Hastrmanovi v různých kritických žánrech. Třetí fáze byla věnována četbě a popisu literární publicistiky a kritiky v současných českých periodikách. Konečně ve čtvrté fázi jsme se seznamovali s jednotlivými postavami dnešní kritické scény; úkolem tu bylo nejprve popsat styl a pozici určitého kritika, a poté zkusit jeho psaní napodobit (tváří v tvář beletristickému dílu z poslední doby, o kterém se dotyčný kritik sám veřejně nevyjádřil). Čtenáři LitENek mohou posoudit dva výsledky tohoto posledního úkolu.
PAVEL JANÁČEK
...pokračování...

Elektronické proměny jazyka

Jiří Růžička
Rozmach elektronické komunikace s sebou přináší zajímavý fenomén, který můžeme nazvat grafizací textu. Tedy, už není důležitý jen obsah zprávy, kterou komusi sdělujeme, ale také to, jak sám text vypadá. Příčinou je zvyšující se množství psaného textu a snaha o jeho větší zajímavost pro příjemce. Není tedy pravda, že by současná mladá generace, které se elektronická komunikace dotýká nejvíce, ps
...pokračování...

Debata k rubrice


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek