WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Studentská studie

Typologie zobrazení ženství v Moderní revue mezi letty 1894-1901

Ivona Turinská
Obraz žen a ženství je v umění na konci 19. století důležitým tématem. Souvisí s ženským emancipačním hnutím, ale i s celkovým naladěním doby. V této práci se věnuji zobrazení žen ve slovesném i výtvarném umění, tak jak se objevovaly na stránkách Moderní revue pro literaturu, umění a život mezi lety 1894-1902, tedy symbolistně-dekadentnímu období, kde žena byla jedním ze základních tematických okruhů. Vytvářím zde určitou typologii ženských „prototypů“, ale věnuji se také tomu, čím a jak jsou tyto ženy spodobňovány, s čím jsou ženy spojovány.
...pokračování...

Debata k rubrice


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek