WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

O svárech života a víry, duše a těla

Svět Chaima Potoka
ŽANETA PROCHÁZKOVÁ

Židovského spisovatele Chaima Potoka asi netřeba příliš představovat. Narodil se v New Yorku roku 1929 do rodiny polských emigrantů. Vystudoval nejprve talmudskou akademii, poté anglický jazyk na Yeshiva University a židovský teologický seminář, po jehož ukončení se stal v roce 1954 konzervativním rabínem. V roce 1959 nastoupil na pensylvánskou univerzitu, kde získal doktorát z filozofie. Zemřel 23. července 2002.

Již jeho první román "Vyvolení" (1967) se setkal s velkým úspěchem. Děj románu je situován do ortodoxní židovské komunity v New Yorku ve čtyřicátých letech minulého století a hlavní hrdina Reuven řeší dilema mezi ortodoxní vírou a světským životem. Volným pokračováním "Vyvolených" je román "Slib", v němž Reuven stojí na prahu dospělosti a před otázkou, jaké je jeho místo v židovském světě. Konfliktu s ortodoxní vírou a komunitou se Potok věnuje i v dalších dílech, např. v autobiograficky laděných románech "Jmenuji se Ašer Lev" a "Dar Ašera Leva".

Kromě románů napsal Chaim Potok i řadu dramat a kratších próz, jmenujme třeba "Staré muže o půlnoci", trilogii novel propojených postavou ženy, která vstoupí do života třem velmi odlišným mužům. Potok je také autorem mnoha esejů a odborných článků, nedávno vyšel např. jeho historizující esej "Putování - Dějiny Židů", v němž zachytil příběh svého lidu.

Novinkou na českém trhu je nyní Potokův román "Davitina harfa". Po řadě mužských hrdinů vypráví tento příběh dívka, s níž jsme se mohli setkat už ve "Starých mužích o půlnoci". Davita se musí předčasně rozloučit s dětstvím. Na dálku prožívá, jak na druhé straně oceánu sílí fašismus a antisemitismus a propuká válka. Přitom nahlíží také do spletitých vztahů a osudů svých rodičů, pocházejících z odlišných světů, snaží se jim porozumět a touží být šťastná.


Potok, Chaim: Davitina harfa.Praha, Argo 2004. 222 s.


ŽANETA PROCHÁZKOVÁ


LitENky č.3/13, roč. 2004/2005

(14. 12. 2004, 12:00, přidal uživatel veronika.kredbova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek