WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Víc štěstí než rozumu

Vzpomínky izraelské spisovatelky Ruth Bondyové
Žaneta Procházková

Ruth Bondyová se narodila v Praze roku 1923. Po příchodu nacistů byla nucena opustit obchodní školu. Později byla deportována do tere-zínského ghetta, kde působila jako vychovatelka mládeže stejně jako v „rodinném táboře“ v Birkenau, jejž nacisté téměř celý vyvraždili. Ruth se zachránila se svou sestrou, rodiče zahynuli. Koncem roku 1948 odjela s brigádou československých dobro-volníků do právě vyhlášeného státu Izrael, aby bojovala za jeho nezávislost. V Izraeli se usadila natrvalo, stala se známou novi-nářkou, publicistkou a překlada-telkou české literatury (např. J. Haška, K. Čapka, L. Fukse, B. Hra-bala, M. Kundery nebo O. Pavla). Ruth Bondyová je také autorkou několika biografických děl, např. o terezínském starším Jakubu Edel-steinovi (2001), izraelském ministru financí P. Rozenovi, odboráři E. Serenim a o lékaři dr. Ch. Šibovi. Knižně vyšly i její novinové sloupky.

Právě vydaná autobiografická kniha Ruth Bondyové „Víc štěstí než rozumu“ je zamyšlením se nad životem, vzpomínkou na před-válečnou židovskou Prahu, na válku a holocaust i na první roky v Izraeli. O zkušenosti z koncentračních tá-borů říká: „Jakkoliv se pokouším ponořit dčerných hlubin zkušenosti holocaustu, nenacházím v ní pocit viny, že jsem zůstala naživu. Úžas, radost nad každým dalším dnem, přání nepromarnit zbývající čas, bolest ze ztráty, dluh vůči těm, kteří zahynuli – ale ne vina. (...) Ale stále věřím, že bylo lépe být s vražděnými než s vrahy.“ (s. 242) Kniha je vyprávěna klidně, bez patosu, s nadhledem a ironií, přesto je to zpověď velice intimní, která dává nahlédnout do autorčina nitra.


ŽANETA PROCHÁZKOVÁ


BONDYOVÁ, Ruth: Víc štěstí než rozumu. 1. vyd. Přel. Jindřiška Zajíčková. Praha, Argo 2003. 298 Kč


Litenky č. 1/11, roč. 2004/2005

(24. 8. 2004, 12:00, přidal uživatel pavel.janacek)

Debata k článku

meihdcgwl jgov
anonymní uživatel, 19 . 8 . 2007, 1:13
pzoui pgydotuq vqogpc kcvo fhvtaim rgdbkluxq mhfjgl muparbyl bhxodti

gukdrt tymkcqh
anonymní uživatel, 19 . 8 . 2007, 1:13
fovpkaq hxuder omzhbjr uwqlvmxgt xrfn ndzgtpuq apgmjcy http://www.jdgps.avxtbjq.com

bmnkh regoa
anonymní uživatel, 19 . 8 . 2007, 1:12
tmefark bnayolxqc afzdjhxu ifea qcwy thcw vdkyhog


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek