WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Když se nudí filosofové

Myslíte si, že je nuda neškodná? Omyl! Nuda je u kořene všeho zla.
Ladislav Vitouš

Název knihy Larse Fredrika Händlera Svendsena je svým způsobem zavádějící. Malá filosofie nudy je totiž text rozsahem nevelký (což je ostatně spousta stěžejních filosofických spisů), ale rozhodně se nedá mluvit o nějaké drobné úvaze z dlouhé chvíle.


Lars Svendsen: Malá filosofie nudy

Lars Svendsen: Malá filosofie nudy (zvětšit)

Všichni se občas nudíme (což je mimochodem jeden z poznatků, který jsem z knihy získal), ale málokdy si dáme tu práci přemýšlet o tom. Naštěstí jsou tady tací, kteří ani ve stavu nejvyšší znuděnosti nepodléhají rezignaci, ale naplno se věnují tomu, co jim jde nejlépe. V případě Larse Svendsena je to filosofování. Výsledkem jeho snažení je velmi zajímavá (rozuměj k nudě opozitní) kniha opravdu pro každého.

Navzdory tomu, že se zde často citují přední osobnosti evropské filosofie a zabíhá se k nanejvýš abstraktním tématům, je kniha psána jazykem srozumitelným i pro laiky. Navíc autor vždy rád podá pomocnou ruku v místech, kde je potřeba jistého filosofického přehledu, a rád stručně vysvětlí základní pilíře filosofie toho kterého myslitele. Přehlednosti a srozumitelnosti také napomáhá umístění rozsáhlého poznámkového aparátu až na samotný konec knihy a fakt, že není pro pochopení textu nezbytný.

Samotný obsah se pak skládá převážně z citací filosofických prací, ale také z děl beletristických, a dokonce i z filmů (mimochodem, výrok „Nuda je u kořene všeho zla“, použitý v podtitulu této recenze, patří Sørenu Kierkegaardovi – jednomu ze Svendsenových nejvýraznějších inspiračních zdrojů). Text tak příjemně ubíhá a (vzdor tématu) nenudí. Autor sice tvrdí, že by nejraději celou knihu sestavil pouze z citací, pravda je však taková, že citace používá pouze k tomu, aby vykreslil, či případně dokreslil vlastní vývody. Myšlenky, které nevyhovují jeho představám, neváhá upravovat (tím samozřejmě nemyslím nějakou cenzuru), aby zapadly do jeho systému.

Když je řeč o filosofickém systému, mám na mysli opravdu komplexní světový názor se vším všudy. Protože jakkoli se může zdát nuda jako omezené a uzavřené téma, Svendsenovi slouží jako dokonalý odrazový můstek k filosofování o nejobecnějších otázkách lidské existence.

Aniž by nějak odbíhal od ústřední myšlenkové linie, přemýšlí autor o smyslu lidského bytí, o smrti boha či pozici člověka ve světě. Nespokojuje se s prostými odpověďmi typu „nudíme se proto, že nemáme co na práci“, naopak se snaží proniknout co nejhlouběji k jádru problému, k nejnižšímu společnému jmenovateli nudy. A stejně tak, jak hledá prapůvod nudy ve velkých meznících v lidském uvažování o světě, postupuje od nudy i k jejím konečným důsledkům, které neváhá náležitě zdůraznit a vykreslit v téměř apokalyptických rozměrech. To však vůbec není na škodu – naopak to dodává textu na naléhavosti a zvyšuje to jeho dramatičnost.

Nuda je zde chápána jako hluboký existenciální pocit a Svendsen ji považuje za „výdobytek“ moderní doby. Aby svou domněnku doložil, vydává se proti proudu času a vytváří tak jakousi historii nudy a zahálky – od prosté dlouhé chvíle až k těžké existenciální nudě jakožto největšímu břemeni moderního člověka.

Přestože se autor vyhýbá rozvláčným úvodům a od samého počátku odhaluje hlavní závěry svého uvažování, neztrácí text nic ze svého napětí. I když tušíte, o čem se bude na několika příštích stránkách hovořit, s každým dalším argumentem či příkladem vás Malá filosofie nudy ohromí. A to nejen díky stylistické zručnosti autora, ale zkrátka pro svou aktualitu a bezprostřední dopad na každého z nás.

Ačkoli to autor sám popírá, je jeho kniha tvrdou, nikoli však samoúčelnou kritikou moderního života, současné společnosti a lidství vůbec. Ukazuje důvody i důsledky ztráty smyslu, vyprázdnění a zploštění současného světa.

V závěru knihy je také naznačen způsob, jak se s nudou vypořádat, nebo ještě lépe, jak se z pocitu nudy poučit. Neočekávejte však žádné návody na šťastný život, a už vůbec ne vize šťastné budoucnosti.


Svendsen, Lars Fr. H.: Malá filosofie nudy. Zlín: Kniha Zlín 2011. 177 stran.


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 9, č. 2 (52), 27. 2. 2012.

(27. 11. 2011, 12:00, přidal uživatel ladislav.vitous)

Obrázky

Lars Svendsen: Malá filosofie nudy

Lars Svendsen: Malá filosofie nudy
zdroj: www.knihazlin.cz
foto: Ladislav Vitouš
(přidal uživatel ladislav.vitous)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek