WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Poezie propůjčená samotě srdce

Odsouzení orientální společnosti na pozadí dvou osudů
Dana Tregerová

Libanonský spisovatel, malíř a sochař Chalíl Džibrán (angl. Khalil Gibran, 1883-1931) se po celém světě proslavil především filozofickou knihou Prorok. Je také autorem arabsky napsaného díla nazvaného Zlomená křídla, které se letos dočkalo svého druhého českého vydání v nakladatelství Vyšehrad.


Titul Zlomená křídla patří svým datem vzniku (1912) mezi ranou autorovu básnickou prózu, která je částečně autobiografická.

Příběh mladého libanonského páru, Chalíla a Salmy Karame, jejichž láska je tragicky zpřetrhána, není hlavní náplní knihy. Autor se zamýšlí nad mladíkovými hlubokými city a dochází k obecným úvahám: „Vše, co má v tomto světě nějaký význam, vzniká z jediné myšlenky nebo z jediného citu v nitru určitého člověka.“ Na pozadí předem dohodnutého Salmina svazku s biskupovým synovcem zcela otevřeně podrobuje tvrdé kritice postavení ženy v Orientu, moc náboženských vůdců a orientální způsoby uzavírání manželství, jež „dnes často bývá směšným a politováníhodným obchodem, který uzavírají mladí mužové se svými tchány. Ve většině zemí vycházejí z tohoto obchodu vítězně mladíci (…)“.

Popisům např. Salminy krásy, lásky, prostředí či mládí věnuje spisovatel dlouhé lyrické pasáže: „Tento čas [mládí] se vzhlíží nad životními strázněmi a obtížemi jako včela, která přelétavá nad močály na cestě do zahrad plných květin. Já však mohu tato léta označit jen jako dobu němých utrpení, která mi hnízdila v srdci a vzdouvala se v mém nitru jako bouře, (…)“ Názvy kapitol jsou také poetické (Němý smutek, Ruka osudu, Ohnivé moře...).

Stejně jako jiná díla Chalíla Džibrána (Bohové země, Zahrada Prorokova, Ježíš - Syn člověka) nepostrádá ani toto hluboká filozofická zamyšlení, která básník spojuje s kritikou společenských a politických poměrů. Osobitý poetický styl dává próze melodramatický až mystický tón.


Dana Tregerová


Džibrán, Chalíl: Zlomená křídla. Překlad: Josef Hermach. Praha: Vyšehrad 2011. 112 stran.

Chalíl Džibrán: Zlomená křídla

Chalíl Džibrán: Zlomená křídla (zvětšit)

(4. 4. 2011, 12:00, přidal uživatel dana.tregerova)

Obrázky

Chalíl Džibrán: Zlomená křídla

Chalíl Džibrán: Zlomená křídla
zdroj: www.ivysehrad.cz
foto: Dana Tregerová
(přidal uživatel dana.tregerova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek