WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Sudety trochu jinak

Germanus Iudeo lupus est
Jana Olivová

Ačkoli se v českých dějinách mluví o oblasti Sudet většinou jen v souvislosti s německým obyvatelstvem, nežila před 2. sv. válkou v pohraničí pouze česká a německá komunita. Početné zastoupení měla i komunita židovská, jejímž osudem se ve své knize Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945 zabývá německý historik Jörg Osterloh.


Již podle názvu je jasné, že nejde o beletristické zpracování židovských osudů, ale o práci odbornou. To by však nemělo případné čtenáře odradit, protože tato kniha se nešvarům odborných publikací úspěšně vyhýbá – informace jsou podány přehledně a stručně, takže se nemusíte bát, že byste u této knihy usínali.

V osmi kapitolách se autor věnuje nejen situaci Židů v českém pohraničí, ale i počátkům antisemitismu mezi německým obyvatelstvem a jeho hlavním projevům, obecně známým z hodin dějepisu (studentské spolky, německé politické strany v ČSR, …). V nejobsáhlejších kapitolách se Osterloh zabývá arizací židovského majetku, prvním krokem „konečného řešení židovské otázky“. Židé byli postupně připravováni o majetek, o práva, a nakonec i o život. Autor kromě množství historických faktů předkládá i řadu otázek týkajících se každodenního chování německých občanů k jejich židovským sousedům. V závěrečných kapitolách se pak věnuje tématu deportací a koncentračních táborů.

Pro ty čtenáře, kteří ani po přečtení všech osmi kapitol nebudou mít dost, je k dispozici téměř dvousetstránkový poznámkový aparát a desítky stran map, tabulek a seznamů literatury. Takže pokud vás toto téma zaujme, můžete si najít další knihy s podobnou tematikou a doplnit si informace, které jste v této publikaci nenašli. Pravděpodobně to ale nebude potřeba, protože práce, kterou Jörg Osterloh na této publikaci odvedl, je úctyhodná, stejně jako množství dat v ní obsažené.


Jörg Osterloh: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945

Jörg Osterloh: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945 (zvětšit)


Jana Olivová


Osterloh, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945. Překlad: B. Pscheidtová. Praha: Argo 2010. 776 stran.

(28. 3. 2011, 12:00, přidal uživatel jana.olivova)

Obrázky

Jörg Osterloh: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945

Jörg Osterloh: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945
zdroj: www.argo.cz
foto: Jana Olivová
(přidal uživatel jana.olivova)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek