WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Hnáty, pařáty a pracky

Časem, prostorem a vědními obory za mytickými zvířaty východní Asie
Hana Bednářová

Mnohovrstevný pohled na pojetí reálné i bájné fauny východní Asie nabízí nakladatelství Academia ve sborníku Zvířecí mýty a mytická zvířata. Text je sestaven z příspěvků ze stejnojmenné konference zabývající se sociální a kulturní antropologií a za jeho uspořádání vděčí nakladatelství i sami čtenáři editorce Lucii Olivové.


Co jeden z patnácti autorů, to jeden velmi specifický okruh zkoumání. Až na úvodní studii Josefa Dudy, zaměřující se na teoretické aspekty problematiky mytických zvířat v paleolitickém umění, soustřeďuje se každý příspěvek na konkrétní, většinou hranicemi státu vymezenou oblast, a na přesně určený předmět zájmu.

Příspěvky se pokoušejí obsáhnout jak diachronní vývoj, při snaze naznačit náboženské a kulturní vlivy mající dopad na dnešní podobu zkoumaného jevu, tak jeho synchronní pojímání.

Například v příspěvku Dvojí tvář ženy-hada v japonských mýtech: o ženskosti v mužském srdci nahlíží autorka Kateřina Saeki na několik podob dodnes živého starobylého mýtu optikou jungiánství. V příběhu se mužem vyvolená žena mění v hada, přičemž tato její divoká podstata představuje mužovu ženskou stránku, jeho animu, kterou až dosud nosil v nevědomí a nyní je nucen se s ní vyrovnat.

Další studie se zaměřují na kulturní tradice s dominantními zvířecími prvky v Tibetu, Koreji, Vietnamu, Číně nebo Indii. Čtenář je seznámen s pohledem orientálního filologa, historika, etnologa, religionisty či obecného lingvisty, jako je tomu v případě příspěvku Zvířecí determinanty v čínském písmu Davida Uhra, který jistě potěší všechny jazykovědce.

Citace zdrojů v původním jazyce, a tedy v jiném znakovém systému, přinesou sice největší požitek současným či bývalým frekventantům asijských studií, nebrání však radosti z četby ani nováčkům v této oblasti. Naopak, kniha jako celek působící velmi kompaktně, může být pro mnohé vstupní branou do bližšího zkoumání slovesnosti dalekých zemí.


Lucie Olivová: Zvířecí mýty a mytická zvířata

Lucie Olivová: Zvířecí mýty a mytická zvířata (zvětšit)

Hana Bednářová


Olivová, Lucie: Zvířecí mýty a mytická zvířata, Praha: Academia 2010.
Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 7, č. 1 (45), 1.11. 2010.

(24. 10. 2010, 12:00, přidal uživatel hana.bednarova)

Obrázky

[náhled není k dipozici]
Lucie Olivová: Zvířecí mýty a mytická zvířata
www.knizniweb.cz

Debata k článku

anonymní uživatel, 28 . 10 . 2010, 9:45
Ahoj, provádím korekturu a nejsem si jistá, že podtitul je zvolen ideálně. Jedná se z mého pohledu o příliš krkolomné vyjádření plné adjektiv, navíc čárky by tam podle mě být neměly. Doporučovala bych autorce znění přepracovat. Nemám pro takovou práci dostatečné informace o knize. Ale navrhuji například toto: "Mmohovrstevný pohled na pojetí reálné i bájné fauny východní Asie nabízí nakladatelství Academia ve sborníku Zvířecí mýty a mytická zvířata. Text je sestaven z příspěvků stejnojmenné konference zabývající se sociální a kulturní antropologií a za jeho uspořádání vděčí nakladatelství i sami čtenáři editorce Lucii Olivové."

anonymní uživatel, 28 . 10 . 2010, 9:45
Zapomněla jsem tam předložku "ze", tímto se tedy sama opravuji:-)


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek