WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Takhle já nemluvím!

Mluvnice současné češtiny. Nikoli ideální češtiny.
Klára Zindulková

Jak se mluví a jak se píše. Tak zní podtitul. Proč se tedy někteří vztekají, co že si to autoři dovolili? Například prohlásit, že zájmeno "tentýž" je v mluvené řeči na území Čech zcela převálcováno variantou "ten samej". Nová mluvnice češtiny je celá založena na Českém národním korpusu, reprezentativním vzorku česky psaných a mluvených textů. Výhoda? Nevýhoda? Nesmysl? Každopádně historicky první pokus.


Podle slov Václava Cvrčka, vedoucího autorského kolektivu, je nejdůležitějším rysem nové příručky snaha popisovat jazyk tak, jak vypadá, ne jak by (podle úzkého kruhu odborníků) vypadat měl. Autoři se snaží vyhnout hodnocení typu „dobře, špatně, nespisovně“ a místo toho zachytit varianty, které se v jazyce skutečně používají, ať už se nám to líbí nebo ne. Velký prostor tu má srovnání psané a mluvené podoby češtiny.

Takový přístup má jistě mnoho kladů. Příklady z reálných promluv a textů budou čtenáři jistě bližší, důkladný průzkum materiálu napomůže lepší orientaci ve vlastním jazyce. Už jen fakt, že po patnácti letech vyšla konečně poměrně komplexní jazyková příručka beroucí v potaz i změny, problémy a tendence poměrně nedávné, je chvályhodný.

Ale pokud vymizí osa dobře-špatně, pomůže to bezradnému uživateli nebo ho to ještě víc zmate? Češi na složitá pravidla a příkazy lingvistů sice často žehrají, ale když si nevědí rady, ochotně vyhledávají jejich pomoc. A ještě drobnost – co na to obyvatelé Moravy, jejichž oblast nebyla pro nedostatek materiálu do mluvnice prozatím zařazena vůbec?

Nuže, oceňme snahu autorů a jejich odvahu pustit se na pole u nás dosud neorané, avšak skýtající pravděpodobně hojnou úrodu, ať už jakékoli plodiny. A nechme se překvapit, jak zareaguje například Ústav pro jazyk český.


Klára Zindulková


Cvrček, Václav a kolektiv: Mluvnice současné češtiny I. Jak se píše a jak se mluví. Karolinum, Praha 2010. 354 stran.

(10. 5. 2010, 12:00, přidal uživatel klara.zindulkova)

Obrázky

Obálka nové mluvnice

Obálka nové mluvnice
zdroj: odborneknihy.cz
foto: Klára Zindulková
(přidal uživatel dominik.melichar)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek