WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Polská literatura a čeští čtenáři

Říká nám něco?
Ludmila Pechová

Polská literatura není v obecném povědomí českých čtenářů příliš zakořeněná. Je těžké vzpomenout si na autory ze země, s níž sice sdílíme hranice, ale její literární historii nám zastiňuje povinná četba knih z důležitějších a větších literárních „mocností“, takže ani v učebnicích se jí moc místa nedostává. Což je poněkud škoda.


Drobný průzkum mezi čtenáři i nečtenáři se především zaměřil na jejich orientaci v oblasti polské literatury. Anonymní dotazník měl zjistit, jak moc je pro ně přitažlivá a co se jim vše vybaví. Skládal se ze čtyř otázek:

1/ Zajímáte se o polskou literaturu? Jaký k ní máte vztah? Čtete polské autory?

2/ Co se vám vybaví pod pojmem polská literatura?

3/ Jaké současné i minulé autory z polské literatury znáte?

4/ Jakým směrem se podle vás současná polská literatura vyvíjí?

Mezi dotazované patřili spolu s několika studenty pravidelní návštěvníci jedné menší knihovny.

Z pětadvaceti lidí odpovědělo jedenáct – zbylí se zdráhali nebo vůbec netušili, co říci, a rovnou odmítli.

Trochu se o ni zajímají a občas ji čtou – 5 lidí; vůbec – 4 dotázaní. Jedna odpověď uváděla: „Zajímám se o ni, ale ne výhradně, čtu pouze to, co objevím.“ Poslední odpověď byla obsáhlejší: „Zajímám jako o literaturu dalších zemí, která mi přijde pod ruku, občas si přečtu i polské autory, miluji Bruna Schulze.“

Většinou si pod pojmem polská literatura nedokázali nic vybavit. Dva lidé uvedli holocaust, historický román pět lidí, sci-fi a fantasy dva, zvláštní odpověď zněla „provokativní tendence současných mladých autorů.“

Nejvíce odpovědí se týkalo třetí otázky. Figurovali zde autoři Sienkiewicz (8), Mickiewicz (6), Sapkowski (4), Lem (4), B. Prus (3), Czeslaw Milosz (2). Jeden dotázaný se více rozepsal: J. Pilch, Bednarski, Iwaszkiewicz, Chmielowski, B. Schulz, Witkowski, Szpilman, Maslowska, Stasiuk, Debski, Libera, Szczygiel, Gottland, Nalkowska, Glowinski, Borowski, Maria Nurowska, Weyssenhof, Gombrowicz.

K poslední otázce se nevyjádřil nikdo. Shrnuto: Až na jednu výjimku byl zájem o polskou literaturu povrchní, minimální a mizivý.


Ludmila Pechová


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 6, č. 5 (43), 13.5. 2010.

(9. 4. 2010, 12:00, přidal uživatel ludmila.pechova)

Související články

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek