WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Když knihy mluví...

Nadace Mluvící kniha už patnáct let zpřístupňuje nevidomým četbu
Eva Marková

Sdružení Mluvící kniha, založená nevidomým zvukařem Pavlem Musilem, spolupracuje už od roku 1995 s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana (KNT), jež sídlí v Praze. Pobočky má však po celé republice.


Uvažovali jste někdy nad tím, jaké by to bylo být nevidomý? Jak bychom zvládali každodenní život, aniž bychom si ublížili? Jak bychom získávali informace? A měli bychom vůbec nějaký kontakt s uměním? Jak si poslepu uvařit kávu a neopařit se, to jsem se během povídání s Pavlem a Gabrielou Musilovými nedozvěděla, zato mi ale prozradili, jak nevidomí čtou knihy. Ušima.

Možná uvažujete nad tím, proč vytvářet zvukové knihy speciálně pro nevidomé, když existuje mnoho společností, které audioknihy vydávají, a když internetových stránek, kde si namluvenou knížku může každý stáhnout, existuje ještě víc. Důvodů je hned několik, nejpodstatnější jsou však tyto dva: peníze a estetická hodnota. A navíc, ne každý umí (či může) pracovat s internetem.

Není žádným tajemstvím, že CD dnes vydávaná jsou drahá a že stahování zvukových souborů z internetu je mnohdy ilegální. Audioknihy vydané Mluvící knihou jsou však produktem ryze nekomerčním, což znamená například to, že jsou Knihovně K. E. Macana poskytovány bezplatně. Kartička do této knihovny však bude vystavena jen tomu, kdo se prokáže průkazem ZTP/P nebo potvrzením od očního lékaře, že je nevidomý či těžce zrakově postižený.

Tvorba zvukových knih pro nevidomé čtenáře sice může působit jako projekt finančně nenáročný, ve skutečnosti je to ale právě naopak. Knihy poskytované Macanově knihovně sice nepodléhají autorskému právu, musí však být dodrženo několik podmínek. Načtený text nesmí být krácený, nesmí být zdramatizovaný a jeho distribuce nesmí vykazovat žádný zisk. Oproti komerčně vydávaným audioknihám se tedy produkce takovýchto zvukových knih hradí ze státních grantů a dotací (např. od Ministerstva kultury nebo Magistrátu hlavního města Prahy) anebo z peněz sponzorů (kterých na našem trhu rozhodně není přehršel).

Vybrané knihy se v nezkrácené podobě nenačítají jen proto, aby se ušetřilo na autorských právech, ale především kvůli tomu, aby „čtenáři“ poskytly co možná nejautentičtější zážitek „z četby“. Autenticitě čtenářského zážitku napomáhá i to, že knihy načítají profesionálové mluveného slova, a to především herci (Taťjana Medvecká, Ladislav Mrkvička a mnozí další). Samotnému nahrávání knih je samozřejmě přítomen zvukař a také osoba obstarávající jazykový dohled; špatně přečtená cizí slova, intonačně nevhodně spojené slovní celky, to vše snižuje pocit autentičnosti/původnosti vjemů při „audiočtení“.

Výběr knih a jejich interpretů je v Mluvící knize úzce provázán. Je totiž nutné, aby se interpret s knihou ztotožnil, aby ho načítání bavilo. (Všichni to známe: když nás něco nebaví, nestojí výsledná práce za nic.) Existují v podstatě jen dvě cesty k vytvoření ideální dvojice interpret-kniha. Buď přijde sám vybraný interpret s nápadem na to, jakou knihu by si chtěl načíst, anebo knihu vyberou manželé Musilovi a hledají pro ni co možná nejvhodnější hlas.

Cílem KNT je „zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty“. A právě proto se sdružení Mluvící kniha nezaměřuje na jeden konkrétní žánr, ale snaží se pokrýt všechna literární odvětví. Načítány jsou tedy jak knížky pro děti (Honzíkova cesta), tak knihy pro dospělé (tituly kanonické i současné). Jediné, co v jejich edičním plánu chybí, je poezie. Proč tomu tak je, to tuší asi každý, kdo se někdy pokoušel recitovat – najít cestu k básni a „ušít jí přednes na míru“, to je velmi složitý proces s nejistým koncem. Navíc je četba poezie záležitostí zoufale menšinovou a při skromném objemu finančních prostředků, které má nadace k dispozici, by to bylo přinejmenším bláznivé.

Ještě poznámka na závěr: Mluvící kniha je jedinou organizací v České republice, která se profesionálnímu načítání knih pro nevidomé věnuje!


Eva Marková


Zvukař Pavel Musil

Zvukař Pavel Musil

foto: Gabriela Musilová
(přidal uživatel eva.markova)

Zvukař Pavel Musil

Zvukař Pavel Musil (zvětšit)

.

(18. 3. 2010, 12:00, přidal uživatel eva.markova)

Obrázky

Zvukař Pavel Musil

Zvukař Pavel Musil
foto: Gabriela Musilová
(přidal uživatel eva.markova)

Související články

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek