WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Myši na zdi (a jiné)

Transparency – světelné instalace v centru Prahy
Eva Levorová

Na jevišti Národního divadla se tančí běžně, v jeho okně ne. Myši běhávají po sklepích a půdách, ne po zdech obchodní akademie. Milostné dopisy bývají schovávány v šuplících, ty slavnější vycházejí knižně, ale nepromítají se na Staroměstském náměstí. Souhlasíte? Pak vás Transparency vyvede z omylu.


Julian Opie - Dancing Anna

Julian Opie - Dancing Anna (zvětšit)

V souvislosti s českým předsednictvím Evropské unii se během první poloviny letošního roku v Praze setkáváme s netradičními, rozměrnými a technicky poměrně náročnými uměleckými díly. Jsou součástí projektu Transparency, který realizuje agentura w.art ve spolupráci s hl. m. Prahou. Dohromady jich je šest, z toho tři jsou stálá, tři dočasná.

Jedná se o díla uznávaných umělců z různých koutů světa a jejich úkolem je upoutat diváky, přiblížit umění kolemjdoucím a jednoduše „rozsvítit“ Prahu.

V současné době je možné prohlédnout si čtyři světelné instalace. Začneme-li u Národního divadla, upoutá nás v jednom z jeho oken tanečnice Anna od britského umělce Juliana Opieho. Ten již v roce 2007 představil v Praze jiná svá díla – kráčející dvojici Bruce and Suzanne walking, které bylo možné spatřit na molech Vltavy. Anna dancing, led-panel zobrazující ladně se vlnící dívku, může působit v kontrastu s charakterem architektury a zejména se Schnirchovými trigami na čelních panelech budovy kýčovitě. A nebo moderně.

Vydáme-li se dále po proudu Vltavy, po nábřeží zanedlouho dojdeme k Novotného lávce, odkud se nám naskytne pohled na svítící nápis TACET Rakušanky Ully Rauterové. „Tacet“ je pojem z oblasti hudby, označuje pauzu. Má upozornit na řídkost (či přímo absenci) okamžiků ticha v současných rušných velkoměstech. Nápis svítí dennodenně po setmění, není-li zvýšená hladina řeky.

Opět kousek dál po proudu řeky na nás čeká nejmonumentálnější dílo projektu. Na Palachově náměstí se tyčí pět mětrů vysoká, z oceli laserem vyřezávaná socha od Jaume Plensy ze Španělska. Zobrazuje sedící postavu složenou ze znaků nejrůznějších světových abeced. Jeden na druhém jsou nalepené čínské a japonské znaky, písmena latinky, azbuky, řecké abecedy i dalších. Je nasnadě, že umělec poukazuje na víru v porozumění a mír mezi národy. Nasvícená socha, nejlépe s Rudolfinem na pozadí a panoramatem Hradčan po levé straně, je skutečně působivá.

Poslední zastávku na naší pomyslné procházce tvoří Dušní ulice nedaleko Španělské synagogy. Přesněji nedaleko zdi obchodní akademie ve zmíněné ulici. Po ní se totiž od osmé hodiny večerní každý den prohánějí obrovské zelené myši. Jejich autorem je německý umělec Stephan Reusse, který myší siluety pořídil zjednodušením infračervených záznamů pohybu skutečných hlodavců. Neklidné, ustrašené a hekticky se pohybující nehmotné myši mají být symbolem pomíjivosti. Skutečně – běhají z místa na místo, některé mizí, jiné se nově objevují. Přebíhají po římsách i přes okna budovy – tehdy ztrácejí svou myší podobu a stávají se abstraktními zelenými světelnými odlesky…

Ulla Rauter - TACET

Ulla Rauter - TACET (zvětšit)

Více projektů v současné době spatřit nemůžeme. Jeden krátkodobý už proběhl – bylo jím promítání na Staroměstském náměstí nazvané Love letters. Artur Duff z USA v něm propojil části milostných dopisů vlastních rodičů s větami vygenerovanými programem Christophera Stracheye Love Letters, který náhodně sestavuje milostné dopisy.

Posledním projektem Transparency bude promítání básní Franze Kafky a Wislawy Szymborské na Národní muzeum připravené Američankou Jenny Holzer, jež budeme moci zhlédnout v týdnu od 30. dubna do 6. května.

Celkově projektu nelze upřít originalitu. Pobíhající myši mne fascinovaly samy o sobě, stereotypně se pohybující tanečnice se stává unikátem díky nápaditému umístění. „Písmenkovou sochu“ bych osobně před Filozofickou fakultou nechala trvale, ač se setkávám spíše s opačnými názory. Snad jen nápis TACET jako hudebně nevzdělaná nedokážu ocenit. Přiznávám, ten jediný mě zklamal.


Eva Levorová


Stručný přehled instalací:

7. 1.–30. 6: J. Plensa – nám. Jana Palacha , J. Opie – Národní divadlo, S. Reusse – Dušní ulice

7. 1.–1. 2: A. Duff – Staroměstské náměstí

21. 2.–30. 6: U. Rauter – ledolamy před Novotného lávkou

30. 4.–6. 5: J. Holzer – Národní muzeum

Stephan Reusse - Mice

Stephan Reusse - Mice (zvětšit)


Jaume Plensa

Jaume Plensa (zvětšit)


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 4 (36), 16. 4. 2009.

(15. 3. 2009, 12:00, přidal uživatel eva.levorova)

Související články

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek