WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Tonoucí přístav Gregory Crewdsona

Fotografie plné osamělosti a touhy po spasení
Filip Válek

Ve středu 19. března byla ve dvoraně Rudolfina zahájena výstava amerického fotografa Gregory Crewdsona (*1962). Pořadatelé expozice, která byla organizována ve spolupráci s Kunstverein Hannover, tak pokračují ve svém úsilí představit české veřejnosti současné americké umění.


Prezentovaná sbírka Gregory Crewdsona přináší celkem 58 velkoformátových snímků z let 1994–2007. Tyto fotografie umožňují velmi široké a mnohostranné interpretace a jakékoli jednoduché zobecnění o nich jako celku je tak velmi problematické. Lze však upozornit na dvě koncepce, které se ve fotografiích prolínají. První přenáší konflikt mezi přírodou a lidskou civilizací, druhá má co do činění s psychologickou analýzou jedince ve společnosti.

Východiskem pro tvorbu Gregory Crewdsona je venkovská Amerika. Do tohoto prostoru zasazuje lidské protagonisty, jejichž psychologické aspekty pojímá jako tajuplnou kinematografickou iluzi inspirovanou hollywoodskými horory. Z inscenovaných fotografií je patrný vliv režisérů Davida Lynche a Stevena Spielberga. Mezi neznámými postavami protagonistů se na snímcích objevují i filmové hvězdy Gwyneth Paltrow nebo Julianne Moore.

Sjednocujícím prvkem u všech snímků je zachycení něčeho, co by se dalo nazvat meziokamžikem. Na fotografiích nevidíme žádný děj, žádný počátek ani vyvrcholení, ale jen jakýsi abstraktní výsek v čase. Inscenované postavy jsou kupř. zachyceny, jak stojí uprostřed silnice, vystupují z vozu nebo vstávají z postele. V jejich imaginárním čase není mezi směrem vpřed a vzad podstatný rozdíl, avšak ostatní reálie zachycené na obrazu podléhají ději. Před očima protagonistů tak oheň pohlcuje střechy domů, pára se plíží nad zemí a z těžkých mraků padá déšť. Lidé však na snímcích stojí, leží nebo sedí s nepřítomným výrazem ve tváři, odtrženi mimo realitu a uvězněni jen sami v sobě. Mizí kamsi, kde je vše osamělé, bez emocí. Jako by v prázdných domech a ulicích očekávali nějakou hrozbu a uvědomovali si svou osamělost či podle slov kurátora výstavy Stephana Berga jako by vyjadřovali „touhu po spasení“.

Výstava, která zachycuje Crewdsonovu tvorbu od raných prací až po ty aktuální, potrvá do 25. května 2008.

Filip Válek

(27. 3. 2008, 12:00, přidal uživatel filip.valek)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek