WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Vzpomínky a dopisy, dopisy a vzpomínky

Ve třetím svazku edice Osobnost nakladatelství Akropolis promlouvá paměť Vladimíra Justla
Marek Dobrý

Knihy rozhovorů jsou v současné době poměrně populárním žánrem. Celospolečensky známá osobnost je detailně zpovídána na mnoha stranách. Hodnocení knihy je většinou neoddělitelně spojeno se vztahem čtenáře k vybrané osobnosti. Jinak je tomu ovšem u nedávno vyšlé publikace Ozvuky času..., ve které Jiří Holý zpovídá Vladímíra Justla.


Vladimír Justl byl dlouhá léta redaktorem nakladatelství Odeon, pracoval vedle řady jiných knih na Sebraných spisech Vladimíra Holana a v roce 2007 obdržel Magnesii Literu za přínos české literatuře. Již z těchto informací je patrné, že se nejedná o celospolečensky mimořádně známou osobu. Hlavními tématy rozhovoru jsou jeho významná přátelství a životní etapy. Na prvním místě však nestojí jen zpovídaný Vladimír Justl, ale také tuzemské kulturní dění od padesátých let po současnost.

Kniha je rozdělena do sedmi nechronologicky seřazených kapitol. První kapitola se sice tradičně věnuje dětství, další jsou ale již uspořádány podle obsahových témat. Nejrozsáhlejší jsou kapitoly o dlouholeté redakční činnosti v Odeonu a o celkovém dění okolo poetické vinárny Viola, kde od roku 1963 probíhala literární čtení. Na těch se potkávali různí umělci a utvářely se tak mezi nimi provázané vztahy.

Rozhovor probíhá mezi dvěma rovnocennými osobnostmi. Nejedná se tím pádem o formu otázka-odpověď, ale o nenucené vzájemné doplňování. Jiří Holý se vzdal ve správné míře prokazování vlastní erudice a svou osobnost ponechal v pozadí. Dialog navíc často přerušuje Justlova korespondence s přáteli: Vladimírem Holanem, Josefem Škvoreckým, Bedřichem Fučíkem a dalšími. Z mnoha dopisů stojí za zmínění dopis Josefa Škvoreckého, v kterém píše o založení '68 Publishers: „Jak snad víš, založili jsme tu česko-kanadské nakladatelství. A jsme tedy nakladatelé, podnikatelé, kapitalisté, ačkoliv pokud jde o vykořisťování, máme jednoho jediného zaměstnance, to jest Zdena...“

Ozvuky času Vladimíra Justla jsou ve výsledném efektu mozaikou zajímavých informací, které mohou v budoucnu vypomoci mnoha badatelům nejen z literárního prostředí.

Marek Dobrý

Holý, Jiří: Vladimír Justl – Ozvuky času... Akropolis, Praha 2008. 316 stran.

(18. 3. 2008, 12:00, přidal uživatel marek.dobry)

Debata k článku


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek