WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Hovořte se smrtí...

Hovořte se smrtí

Veronika Kotrchová

Výstava reflektující činnost a dílo básníka a intelektuála doby humanismu probíhá v rozmezí od 28. února do 1. července 2007 v prostorách Císařské konírny Pražského hradu.


Netradiční výstava, jež nese tři oficiální názvy: Unikáty Svatovítského pokladu, Rozhovor se smrtí a Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic – básník jagellonské doby, se svým formátem liší od jiných - je totiž věnovaná básníku, který po sobě zanechal největší latinsky psané básnické dílo ve střední Evropě, básníku, na jehož životním osudu se vykresluje obraz doby konce 15. a počátku 16. století. Neseme se zpátky v čase do období, kdy Čechám vládne Vladislav II. z litevské dynastie Jagellonců, rozvíjí se mezinárodní obchod i knihtisk a na Pražském hradě probíhají významné stavební změny – budování Vladislavského sálu, celková přestavba královského paláce a nezdařený pokus o dostavbu katedrály sv. Víta.

Výstava je rozdělena do dvanácti menších sekcí, z nichž každá je uvozena citátem nebo úryvkem z Bohuslavova díla, který naznačuje, čeho se daný oddíl bude týkat. Oddíly nejsou řazeny chronologicky, ale podle druhů exponátů, aby výstava měla dynamiku a určitou gradaci.

Magnetem pořádané akce jsou bezpochyby skvosty Svatovítského pokladu, vystavených zejména v oddílu Kult zemských patronů. Jedná se o nesmírně cenné relikviářové busty sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Víta. Do oddělení, které dokumentuje vztah básníka a krále, je zakomponován proslulý Dürerův lept Velké dělo (nebývá jinak vystavován) – připomíná obrovský dobový problém, ohrožení Evropy dobyvačnými nájezdy Turků. Bohuslav sám několikrát Vladislava napomínal, že Turkům je třeba se aktivně bránit, bohužel bez vetší odezvy.

Na výstavě také najdeme díla spjatá s panstvím Hasištejnských na severu Čech, nahlédneme do jedinečné knihovny, která čítala více než 620 svazků a dochovala se z velké části dodnes. Poslední oddíl, který je uveden Hasištejnského básní "Rozhovor člověka se smrtí", se dotýká smrti nejen samotného Bohuslava Hasištejnského a jeho příbuzných, ale i obecného vztahu ke smrti lidí z doby před pěti sty lety. Dominuje zde socha Kostlivce zvaná Brigita, jinak běžně našim pohledům nepřístupná, neboť je skryta v kryptě baziliky sv. Jiří.

Prostě přijďte a uvidíte mnohem více, je to jedna z těch akcí, které byste neměli minout...

"Unikáty Svatovítského pokladu. Rozhovor se smrtí. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - básník jagellonské doby" je výstava konaná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause. Je doprovázena rozsáhlým katalogem, jehož editorkou je Ivana Kyzourová. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 28. února do 1. července 2007, každý den od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 180 Kč

(4. 3. 2007, 12:00, přidal uživatel veronika.kotrchova)

Debata k článku

qncfv aerh
anonymní uživatel, 22 . 7 . 2007, 6:11
pvxdl xrpltuo edkhmu sgvqxk zdtb ewgflmuhb ijzv tbadzpyqr efuphqjv

ifkcvmzj cwgzdfk
anonymní uživatel, 22 . 7 . 2007, 6:11
pxvdgqnwk lexspcy libdtp cveybdrp lwreacoi voge mvcezslh http://www.ulcygv.leivc.com

urkbwtqam azpxg
anonymní uživatel, 22 . 7 . 2007, 6:10
tkru xpdhengsv zrcvp wyln owqxdhfg qvrz kcex


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek