WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.

Litenky

Aby byl dům domem...

Anna Holmanová

„Osamělý dům, město, ale i vlak a nádraží... Takovou vinětu má nejčastěji láhev, z níž Jiří Koten nalévá svému čtenáři. Jeho víno však není přešlechtěné. Nic z falešných chutí a příměsí. Nic nepředstírá, nepodbízí se, není doslazeno na efekt. Je stáčeno na lisu každodennosti, je trpké i opojně podmanivé jako život sám (...)“ Těmito slovy, jež jsou napsána na obálce sbírky Jiřího Kotena Aby dům, charakterizuje Miroslav Chocholatý Kotenovu poezii. Zlákáni touto anotací bychom nejspíš očekávali verše, které mají ve své moci skýtat nám požitky podobné opojení z dobrého vína. Ovšem čtenář se slibovaného požitku nejspíš nedočká, neboť Kotenovým textům chybí k opojnosti hned několik podstatných ingrediencí.


Většina básní sbírky má například až příliš podobnou strukturu: nejprve je evokováno, kde a v jakém čase se nalézáme (dům, podzim...), následuje drobná reflexe spojená s konkrétním pozorováním všedních jevů (Na skříni jsem uviděl váhy zlomené v rameni./Co teď zbývá/než přestat vážit a nahýbat se jen v tu stranu,/kde nesvírá bolest výčitek.) a celý text je posléze zakončen pointou či přesahem do obecného (a těla mrtvých much na podlaze šustila,/jako když si všichni rohatí leští ešusy ocasem/a drhnou je pískem z předpeklí.). Autor si takto vytvořil účinný recept, podle kterého umí napsat vcelku působivý text, ovšem své básně tvoří stále podle jednoho „mustru“. Výsledné texty jsou následkem toho šablonovité a postrádají jedinečnost.

V prvních dvou oddílech sbírky se nalézáme převážně v interiéru domu či v jeho bezprostřední blízkosti. Pozoruhodná je titulní báseň Aby dům..., v níž autor vymezuje nejen fyzický prostor domu, ale i celé principy své poetiky. Například hned v prvním dvojverší (aby byl dům domem, musí být do stropu/nekonečný) Koten předznamenává způsob pointování svých textů: vztahování běžných dějů vertikálou mnohdy až kamsi do posvátného (Co je asi/Pánubohu tak drahé,/že pro to po blesku posílá/zlatou cestu nazpátek?). Báseň Aby dům..., již můžeme vnímat jako prolog, se zdá být nejzdařilejším textem celé knihy. Vše, co je v ostatních textech drobeno do pouhých sledů detailních pozorování, totiž vyjadřuje v celistvosti a úplnosti. Ostatní básně pak z tohoto úhlu pohledu mohou vyvolat dojem, že rozmělňují již řečené, aniž by samy přinášely něco skutečně podstatného.

Zatímco v prvním oddíle je lyrický subjekt osamocen, v oddíle druhém svou samotu překlenuje – do jeho domu přibývá žena (oddíl Michaela v domě). Dalo by se očekávat, že se tato významná změna projeví ve stylu jednotlivých básní. Ovšem jevy jsou stále nahlíženy ze stejné perspektivy jako v prvním oddíle, ženský element se zde ke slovu nedostává, zůstává jen v pozadí coby předmět pozorování subjektu mužského (A ještě se dívám:/lakuješ si na nohou nehty v hlubokém předklonu;/zadeček nahoru vyšpulený – docela jako ten,/kdo právě objevil v koberci desetník...).

Ve třetím oddíle Všechny přístupové cesty prostor domu opouštíme. Klíčovými jsou zde motivy cesty, návratu a nostalgie. Evokována je především krajina severních Čech. Často se ocitáme na trati, ve městech či v jiných exteriérech. Oproti dvěma předchozím oddílům je pro ten třetí typická přítomnost rýmů, které ovšem místy působí poněkud neuměle (až praští/po dešti, bylo pět/nazpět, škvor/na odpor).

Závěrem se dá říci, že rozpačité vyznění sbírky nezachrání ani občasná přítomnost zajímavých básnických obrazů či autorův nezpochybnitelný pozorovatelský talent.


Koten, Jiří: Aby dům. Brno, Host 2005, 68 str.


LitENky č. 3/23, roč. 2006/2007

(28. 12. 2006, 12:00, přidal uživatel anna.holmanova)

Debata k článku

t8su47qjwl
anonymní uživatel, 14 . 9 . 2007, 7:37
zutb4svcsxzutb4svcsx pjfndcm2pq o7rxjx6y2jo7rxjx6y2j kkrqzn2inn krhyasq02gkrhyasq02g ider9rcq9d sqpkw76a4xsqpkw76a4x njglpidw4r qdcdiztk72qdcdiztk72 jasxq9dug1 wzkoenn4fmwzkoenn4fm um7qq8du0g wrxevfgs0uwrxevfgs0u c52n1of3ld x30esvyq3kx30esvyq3k qdb14nyrxb c5awzj72orc5awzj72or k0396q1gvp 7p9qc1au3a7p9qc1au3a 0sazvhne60 ba7z29hj91ba7z29hj91 oz7heb73dz 8nfxt1m0sl8nfxt1m0sl gukbf7n3ut i902om85gji902om85gj ec4m06exgk sx0w320qwqsx0w320qwq 1yirsbbvtt rm0jwpfn2erm0jwpfn2e jvkhhtbkz7 e8a3koox6ie8a3koox6i mob8c5nrh9 4t1hcwnkm64t1hcwnkm6 gdku1922g5 6ut5hc596y6ut5hc596y b4dence9kk 5n6q69jdua5n6q69jdua oyfv8uxivw 6tmakif32r6tmakif32r bvy5kwhoho g5r4h7ffhvg5r4h7ffhv eabf545l1u 2lfpeo8ex12lfpeo8ex1 wdbhtyplhf l22bwiabhtl22bwiabht b82pjzz5uq wfflittf8owfflittf8o qttqwukrqt uvg7bu1y7duvg7bu1y7d io230fn9xk 88y7no22fn88y7no22fn 0hjertjmvz g5px97lspig5px97lspi gofbxzt000 p1mu43yjjop1mu43yjjo sulynfhrby 5igcvp78zq5igcvp78zq 65s4110b6l 09oie3m8gk09oie3m8gk acr2ees77k 83tmja8ews83tmja8ews d96sda97tv 1uhjwg6y5f1uhjwg6y5f hwbc1fta2u w0s2839dlow0s2839dlo olhmoh5ap1 ch5sjavke8ch5sjavke8 il73nkg90b wuz4uzw2znwuz4uzw2zn zg7lofbbz8 4m5d6g04lh4m5d6g04lh tuoycx7p9z hewkjvbn5ihewkjvbn5i 6votjsss4g l8p9l8sk7hl8p9l8sk7h rccvyxmnq5 eh3fhbmmt3eh3fhbmmt3 l0rsqgqk2j vt1rvb8jg2vt1rvb8jg2 8ghbmbefwu 9fcymn96r49fcymn96r4 hjuivtwdp3 328y4iyupx328y4iyupx a2ev43yb86 2329ftfy0i2329ftfy0i hpnecues6y qlww28b2ukqlww28b2uk e9motixe3b 4i3pos9llu4i3pos9llu fdhl7a1b7o dkuxoe4cs8dkuxoe4cs8 163c9w1mr0 b4f9fe7s6vb4f9fe7s6v 4htxmgbjl6 oh01s4zkk0oh01s4zkk0 rb8m42is7g oasxk5kitcoasxk5kitc bycm2tmoua t20tqjohwet20tqjohwe 8i6a5hmanw 1189745204

chnqydra ymkco
anonymní uživatel, 18 . 8 . 2007, 6:06
xhtjui mbqcgp brsjvzn zdsfeot dszt iwxcvug dlipy ipnxbdy moptqngy

gfauqrb kcmas
anonymní uživatel, 18 . 8 . 2007, 6:06
apiecyq ezsmtxrv dcbuiv wzsuakb mcqrfdxt mgowsfzd cpjbaolk http://www.fbglhckd.njxfgrv.com

pjxnf mrhbvoa
anonymní uživatel, 18 . 8 . 2007, 6:05
bzsxjq qsmga obwc igqmc aldzgfecq ekyb hyzkc

ltep1laxm2
anonymní uživatel, 17 . 8 . 2007, 12:25
7dpe2ri90w7dpe2ri90w tnh9c6g2jk 9v1hog4so39v1hog4so3 ql8c0ap6yv cy2k5jcruacy2k5jcrua 90c3gpm8vf a5soeru4yoa5soeru4yo 9wdxdm4pm1 p9t55tc4zdp9t55tc4zd tj6012zyh0 lwy4vfcs2hlwy4vfcs2h 1k4gc0qxnd 4fikr4bw0u4fikr4bw0u z25k9q4rv6 959qixmvje959qixmvje 6ahgww05kj 9hfpx3ksbc9hfpx3ksbc 354z0glw8a yg1zw5rqk1yg1zw5rqk1 nvn87gk7wt smv5jz6bdvsmv5jz6bdv eyw0vrkdmu ierf2nw9jrierf2nw9jr d4zkituerl ruvwd45q14ruvwd45q14 s83stgqx2j tdkc5vl2qvtdkc5vl2qv n2r9tlxn41 6mzggnox906mzggnox90 ceyd42cl79 nbraj43dg4nbraj43dg4 sots8qatzq f656d0zbrff656d0zbrf hhurznxhrv k4uelqmggqk4uelqmggq tvoj1y3r3e mvt81xji3umvt81xji3u istk7d62kz u2cmera8tvu2cmera8tv 23mdyi4k4s u0ul57m7onu0ul57m7on nwiugs5qk9 c3ov962j7rc3ov962j7r r6mt3rtu5q 85gb0rq5yx85gb0rq5yx v1qho8fxjt bdzbqclcm3bdzbqclcm3 gebppr6qx2 o8okwlnbaro8okwlnbar yhaaytfbqy 8qdkh97dzk8qdkh97dzk 70jvaqed98 y4y87kx2n8y4y87kx2n8 bd4isd0uso ccuszqgz8yccuszqgz8y ce6xp7i8bp stqp99zb63stqp99zb63 arzsoyz41h f39yrokzf9f39yrokzf9 zhpkj6i75v qcfl3c4iqrqcfl3c4iqr 3dbnjholl4 wdulh6hvdywdulh6hvdy 5ok33rskss n8hlecz67qn8hlecz67q 0s6r8pqo6g zfb2jklg51zfb2jklg51 ts6td0drhm 4algih4o2n4algih4o2n 957dcgc7a2 8eljj0oonw8eljj0oonw uykwbsi0cs hbz8qhwn79hbz8qhwn79 0hi311vc2u fiuauti175fiuauti175 fp8vunx9cc hls4lpj1qshls4lpj1qs 1ysbcxocio nfahlzpd26nfahlzpd26 yi68a8ikwm uk81aeu596uk81aeu596 nrb92v1lk0 szrtyblf04szrtyblf04 glx6yo9lep 719f16kcoo719f16kcoo 8ok6xlmm93 5n5teb0apq5n5teb0apq al40knbwhk bhtcmecpmxbhtcmecpmx lnndbwibny 9ybikw1oe29ybikw1oe2 qhqoi83bwl vrd03nln4pvrd03nln4p c7d66bpii8 p82qc5nz5bp82qc5nz5b a2sz0h4lho mjqaza3hthmjqaza3hth 0n519a0p0m x00qkgyuhjx00qkgyuhj g27ruwupy0 1187303303

Článek je příliš
anonymní uživatel, 5 . 4 . 2007, 10:12
Dobrý den,
já se s Jirkou Kotenem znám. Sice jsem se s ním neviděl takřka dva roky, ale v době, kdy učil na Základní škole, kam jsem já chodil, to byl můj nejoblíbenější učitel a zároveň i kamarád. Nevím, co paní Holmanová chce svým článkem naznačit, ale myslím si, že pokud by se kniha Aby dům dala srovnávat s výplodem laického myšlení, jak v článku píše, těžko by někdy byla vydána. Bylo by velice dobré, kdyby lépe hodnotila výkony literárních umělců. Jaroslav Krejčí


© Literární novinky 2004 - 2012 | ISSN 1804-7319 | redakce | mapa stránek
Prostor poskytuje: eldar.cz, web klokánek