WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Technická knihovna v novém kabátě - Literární novinky

Technická knihovna v novém kabátě

Sotva ji otevřeli a už má dvě ocenění
Magdaléna HanušováZatímco Národní knihovna na svou odvážnou realizaci stále čeká, projekt Národní technické knihovny, který započal roku 1998, zdárně vyvrcholil slavnostním otevřením 9. 9. 2009. V komplexu fakult technického a chemického zaměření tak vyrostla další moderní stavba.
Zaoblená budova Národní technické knihovny (NTK) příjemně zapadá do svého okolí v ulicích Thákurova a Studentská na Praze 6. Zvenčí méně nápadný design nenarušuje důstojnou atmosféru prostředí, na druhou stranu však nenechává nikoho na pochybách o své specializaci. Na fasádě jsou uvedeny kóty konstrukce a další promyšlené detaily pak odhaluje interiér.
Při stoupání do vyšších pater se tak například dozvíme pořadové číslo schodu, jeho rozměry a množství námi spálených kalorií. Duhové zabarvení podlah netvoří jen barevný kontrast k šedému betonu uvnitř, ale značí také stupeň zatížení. Barevná sedátka v halách mohou být uskupena do podoby chemických vzorců. Podél stropů se táhnou odhalené dráty. Na stěnách zaujmou kresby černým fixem. Každá podrobnost je řešena s technickým šarmem.
Nejen svéráznou vizáží, ale především poskytovanými službami si knihovna návštěvníky rozmazluje. V 6 nadzemních a 3 podzemních podlažích nabízí místnosti k pronájmu, všudypřítomnou WiFi síť, podzemní parkování pro 300 aut, zařízení pro handicapované a celou škálu nadstandardních služeb. Může se pyšnit kapacitou 500 000 knih ve volném výběru a dalším 1,2 mil. skladem. A odezva návštěvníků? V 7 týdnech od otevření se jich přišlo podívat 3 800. Přitom předpokládaná roční návštěvnost se blíží 900 000.
Názory na budovu se liší; diskutované je zejména užití betonu v interiéru, „čouhající“ dráty na stropě a malůvky na stěnách. To vše ale tak nějak zapadá do charakteru stavby. Jak uvedla jedna ze zaměstnankyň, už jen kvůli zázemí knihovny by si svá studia zopakovala. A zdá se, že se jedná o převažující dojem. Důkazem může být i Cena Státního fondu životního prostředí ČR a Cena primátora hl. m. Prahy, které NTK získala v soutěži Stavba roku 2009.


Magdaléna Hanušová


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 6, č. 1 (39), 9. 11. 2009.
(26. 10. 2009, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2009
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2539