WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Tiráž k č. 44 - Literární novinky

Tiráž k č. 44


Redakce LitENekRočník VI., č. 6 (44)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://www.litenky.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz


Redakce LitENek: Markéta Böhmová (šéfredaktorka), Eva Haderková (zástupkyně šéfredaktorky, téma), Hana Bednářová (editorka), Gabriela Romanová (rozhovor, fejeton), Klára Zindulková (recenze), Hana Hudečková (umění), Olga Pavlova (publicistika), Barbora Ševčíková (publicistika), Eva Marková (studentská studie), Denisa Garciová (tajemnice), Jan Dušek (korektor), Markéta Jakešová (korektorka), Radka Mačugová (korektorka), Klára Prchlíková (korektorka), Dominik Melichar (editor internetového vydání), Šárka Adamovičová, Barbora Biňovcová, Karolína Demelová, Majka Doms, Michaela Kašičková, Martina Kaushiková, Barbora Majerová, Petr Nagy, Hana Vildová.


Grafická úprava, sazba: Markéta Böhmová
Toto číslo LitENek vyšlo 21.10. 2010
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

Obálka k č. 44

Obálka k č. 44 (zvětšit)

(26. 10. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2872