WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Knihy redakcí prolistované - Literární novinky

Knihy redakcí prolistované


lenka.dombrovska


Šťastná smrt je první román Alberta Camuse. Vznikal v letech 1936-1938, autor ho nedokončil a nechtěl ho nikdy vydat. Camus tento román tvořil ve vypjaté osobní situaci, kdy prošel výrazným a bouřlivým vývojem - od pohrdání vším lidským ke všeobecné solidaritě, a kdy dospíval k postupnému vypracování konečné humanistické triády "absurdno-revolta-solidarita", která jej proslavila. Zajímavé je, že se v tomto díle setkáme s Prahou. Ve Francii byl román vydán až roku 1971, česky nyní vychází poprvé. (lds)
Camus, A.: Šťastná smrt. Praha, Garamond 2006, 144 s.


Soubor literárněhistorických studií a kritik shrnuje autorovy práce od konce 60. let do současnosti. Zabývá se problematikou přelomového období konce 19. století. V jednotlivých statích se autor zamýšlí nad symbolistně-dekadentním proudem české literatury (Jiří Karásek ze Lvovic) a osobitým vyústěním tohoto proudu v kontextu českého literárního vývoje (Viktor Dyk). Nemalá pozornost je věnována také autorům křesťanské orientace (Jaroslav Durych, Jan Čep, Bohuslav Reynek, Jan Zahradníček ad.). (lds)
Med, J.: Od skepse k naději. Praha, Trinitas 2006, 246 s.


Kniha přináší texty Milana Kundery věnované Franzi Kafkovi. Na záložce stojí: Kafkologové udělali z Kafky „patrona neurotiků, zachmuřenců a neduživců, patrona sofistikovaných pozérů, preciózek a hysteriků“. Já dodávám turisté (?) udělali z Kafky český komerční artikl. Jak je to tedy s Kafkou doopravdy? (lds)
Kundera, M.: Kastrující stín svatého Garty. Brno, Atlantis 2006, 72 s.(13. 3. 2006, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2006
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1451