WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Kultura z druhého břehu - Literární novinky

Kultura z druhého břehu


Miroslava KazdováJména jako např. Ezequiel Martínez Estrada, Germán Arciniegas, José Lezama Lima, Ernesto Sabato, Julio Cortázar atd. nejsou pro náš středoevropsky zakuklený svět příliš povědomá. Jde o několik náhodně vybraných velikánů moderní latinskoamerické kultury, leč přiznejme si upřímně, že pokud jejich jména neslyšíme úplně poprvé, o jejich díle - stejně jako o celé Latinské Americe, co se kultury, literatury či historie týče - mnoho nevíme.
Významným a velmi cenným pokusem pootevřít lidem dvířka k poznání světa na protilehlé straně Atlantického oceánu, na jednu stranu úplně odlišného, na druhou v něčem velmi podobného, je kniha připravená paní docentkou Annou Houskovou a nazvaná „Druhý břeh západu“. Jedná se o výbor třiceti esejů a úvah, které reflektují specifičnost iberoamerického prostředí. Zastoupeni jsou autoři z Argentiny, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kuby, Mexika, Paraguaye, Peru, Uruguaye a Venezuely, na jejichž pracném překladu spolupracovali i studenti z Ústavu románských studií, kde je Anna Housková ředitelkou.
Knížku nám její editorka představila 1. 12. 2004 ve velmi příjemné atmosféře po okraj zaplněné místnosti č. 116 na FF UK, což jen potvrdilo, že lidí, kteří se o odlišné kulturní světy opravdu zajímají, není málo, ale jsou bohužel trochu upozaděni návalem knižních bestsellerů ve výkladech knihkupectví. Podívat se ale na „druhý břeh západu“ rovněž stojí za zvážení.

(4. 1. 2005, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2005
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-831