WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku - Literární novinky

Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku


pavel.janacek


Ročník I, č. 2 (12)
Vychází 6x ročně na Katedře české literatury a literární vědy FF UK Praha

Majoritní vydavatel: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa: LitENky, KČL FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 * litenky@centrum.cz
Šéfredaktorka: Jana Vodehnalová (film)
Tajemnice redakce: Žaneta Procházková (události)
Editor: Štěpánka Pašková
Jazyková redakce: Marek Janosik-Bielski
Redakce: Jana Bachová (reportáže), Marek Janosik-Bielski (literární historie), Zdeněk Zárybnický, Veronika Kredbová, Anna Bečvářová, Jana Lněničková, Miroslava Kazdová, Eliška Stehlíková
Toto číslo vyšlo 8. 11. 2004 (internetová verze) a 15. 11. 2004 (tištěná verze).
All rights reserved
Reg. č. MK ČR E 15220
(19. 11. 2004, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2004
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-759