WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Věnováno Praze - Literární novinky

Věnováno Praze

Ripellinův velkolepý dar životní lásce – české metropoli
Petr NagyItalský básník, esejista, pedagog a překladatel, Angelo Maria Ripellino (1923-1978), byl rovněž horlivým propagátorem české kultury – důkazem toho je i jeho kniha Magická Praha z roku 1973. Krátce nato byla přeložena do češtiny (exilové nakladatelství Index), u nás však mohla vyjít až v roce 1992. Nyní Argo přináší nové vydání, obohacené o černobílé fotografie pražských zákoutí a zkorigovaný poznámkový aparát.
Ripellinův esejistický text je impozantním vyznáním lásky Praze – starobylému městu pamatujícímu hvězdnou slávu i propastné pády. Erudovaný autor, jehož styl se vyznačuje barvitým jazykem a až básnickou obrazností, sestavuje z historických a uměleckých střípků působivou mozaiku (či snad arcimboldovskou koláž) české metropole a jejích proměn v průběhu staletí. Před očima čtenářů defilují zajímavé osobnosti i rozmanité motivy spjaté s Prahou, mezi nimiž se nejčastěji objevují (a přebírají tak roli našich imaginárních průvodců) Kafka, Meyrink, Karásek ze Lvovic, Kisch, Hašek, Holan, Nezval nebo Seifert.


Magická Praha je umělecky hodnotným a nadmíru poučným důkazem Ripellinova hlubokého vztahu k tomuto městu i českému národu vůbec, vztahu, který byl násilně zpřetrhán sovětskou okupací a nuceným odchodem italského bohemisty.


“Tohle není žádný bedekr, panstvo, třebaže se tu obrazy vltavského města střídají jako sestavy barevných sklíček v kaleidoskopu, sotva malinko zatřepete tubusem. (…) Můj průvodce Prahou je kniha nesouvislá, vykolejená, roztříštěná, psaní v nejistotě, v soužení a beznaději, s neutuchajícím váháním, s palčivou lítostí, že všechno neznám, že všechno nepostihnu, protože takové město, i když se má stát pouze jevištěm zamilovaných procházek, je věc zatracená, těkavá, přesložitá.” (s. 27)Petr Nagy
Ripellino, Angelo Maria: Magická Praha. Překlad: Alena Hartmanová a Bohumír Klípa. Argo, Praha 2009. 340 stran.
(25. 9. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2826