WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Každý něco pro čest - Literární novinky

Každý něco pro čest

aneb prapodivná spravedlnost
Ludmila PechováDivadlo v Dlouhé uvedlo 4. dubna v české premiéře hru P. Calderóna „Lékař své cti“, která patří mezi vrcholná díla španělského baroka. Tematicky patří mezi tzv. „dramata cti“, v nichž autor nelítostně kritizuje problém tehdejší doby: falešnou ideologii cti, jíž pouhé podezření z  nevěry stačí k ospravedlnění chladnokrevné vraždy.


Odkrývá intriky, manipulace a pokrytectví mezi příslušníky vyšší šlechty. Nenápadně též poukazuje na postavení žen ve společnosti: jsou majetkem mužů, kteří zuřivě brání jejich čest a drží je jako klenoty v uzavřeném prostoru, bez nároku na svobodu.
Děj není složitý, jde spíše o charaktery jednotlivých postav a odhalení skrytých pohnutek jejich jednání. Celé drama rozpoutá povrchní donchuán infant Enrique /Miloslav König/. Uchází se o doňu Mencíu /Helena Dvořáková/, ženu dona Gutierra /Miroslav Táborský/. Způsobí, že žárlivý a zoufalý muž nakonec nevinnou manželku nechá zavraždit, aby tak očistil její domnělé zneuctění. Tragédii zjemňuje postava Coquína /Martin Matejka/, šašek, který však ví víc než ostatní. Proplouvá kolem postav a vtipně komentuje dění, což vyvažuje depresivní dojem. V absurdním a nečekaném závěru pak každý zachraňuje svou reputaci prapodivným způsobem.
Asi nejpřesvědčivější a nejlepší výkon podává M. Táborský. Pocity rozpolceného muže ztvárňuje téměř s naturalistickou přesností. Jeho skvělým protipólem je Martin Matejka, který se ve své roli nepokrytě vyžívá, ačkoliv jeho zjevení působí zprvu nepatřičně a nemístně. Z některých scén až mrazí. Patetické monology, přehnaná gesta. Ponuré, tmavé prostředí, jednoduché rekvizity a kulisy – občas to však lehce zaskřípalo. Sugestivní hudba, se zřídkavým dojmem, že ohluchnu. Dlouhotrvající potlesk na závěr však mluvil za vše.


Ludmila Pechová


Lékař své cti
Divadlo v Dlouhé
Režie: Hana Burešová
Hrají: M. Táborský, H. Dvořáková, M. Hanuš(17. 4. 2009, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2009
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2436