WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Romeo, Julie a Adolf Hitler - Literární novinky

Romeo, Julie a Adolf Hitler

Je opravdu nutné zabít Führera, abychom našli sami sebe?
Stefan SegiNorský tvůrce komiksů Jason bývá někdy přirovnáván k Franzi Kafkovi. Je to však příměr poněkud kulhající. Zatímco Kafkův svět je chladný, temný a ve výsledku zvráceně absurdní, pro Jasona je klíčovým tématem hledání lásky a osobní identity. Nejde tu tedy o vymezení člověka vůči světu, ale o povahu bytí uvnitř sebe samého.
Když se k tomu přidá tradiční Jasonova kresba ve stylu raný Walt Disney à la film noir, výsledný celek je ve všech ohledech působivý. Strnulé postavy, neutrální výrazy a prázdné oční důlky rozpoutávají naplno vření čtenářovy fantazie a kladou před něj řadu nejasných otázek, jejichž formulace se během četby proměňuje, aniž by na konci byly odpovědím blíže než na začátku. Zabití Adolfa Hitlera v Jasonově světě představuje metaforické vyvrcholení lidského snažení vzhledem k materiálnímu světu, pro který je odosobněná práce pro peníze základní hodnotou. Život je v komiksu podán jako druh průmyslu. Způsob, jak mechanizovaně žít a řešit problémy s pomocí formálních prostředků. Hlavní hrdina, nájemný vrah, který s okázalou lhostejností likviduje nepohodlné osoby, zasvětí zaměstnání celý život.
Stojí to nakonec za to? Jakou sílu mají vzpomínky? Je svrchovaně urbanizovaná mysl ještě schopna odtrhnout se od industrializovaného, zprostředkovaného světa a hledat život v jeho původní neodosobněné podobě? Je dobré u sebe stále nosit kapesní vydání Mein Kampfu? To jsou jen některé z otázek, jimiž se zabývá Jasonův zabijácký romantický thriller, který s každým dalším přečtením stoupá na kvalitě.

Stefan Segi

Jason: Zabil jsem Adolfa Hitlera. Překlad: R. Podaný. BB art, Praha 2008. 48 stran.

Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 2-3 (34-35), 12. 1. 2009.
(29. 11. 2008, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2008
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2274