WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Tiráž k č. 29 - Literární novinky

Tiráž k č. 29


Redakce LitENekRočník IV., č. 3 (29)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Petra Halbichová (téma), Kristýna Horáčková (recenze), Stefan Segi (kultura), Ema Stašová (publicistika), Kateřina Lundáková (studentská studie), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Markéta Holanová (editorka), Kateřina Kubová (korektorka), Štěpán Sirovátka (korektor), Veronika Kratochvílová, Filip Válek, Ina Marešová.
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s Ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Erika Knoppová
Toto číslo LitENek vyšlo 17. 3. 2008.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(29. 2. 2008, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2008
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2097